Downloads


Van het parochiebestuur

  • Future-proof program and multi-year budget

  • Roeping en ruimte

  • Toekomstbestendig programma en meerjarenbegroting

  • Vocation and space

Organisatie

  • ANBI publicatie parochie Sint Ursula

  • Nalaten - Bisdom Rotterdam

  • Uitvaarttarieven

Parochieleven

  • Nieuwsbrief van het Gilde Onze Lieve Vrouw van Jesse - Voorjaar 2022