Downloads


Van het parochiebestuur

 • Future-proof program and multi-year budget

 • Roeping en ruimte

 • Toekomstbestendig programma en meerjarenbegroting

 • Vocation and space

Organisatie

 • ANBI publicatie parochie Sint Ursula

 • Nalaten - Bisdom Rotterdam

 • Uitvaarttarieven

Parochieleven

 • Nieuwsbrief van het Gilde Onze Lieve Vrouw van Jesse - Voorjaar 2022

Liturgieboekjes

 • Actie kerkbalans

 • Boekje uitvaart pastoor Verbakel

 • Hoogfeest van driekoningen 2023 liturgieboekje

 • Liturgieboekje zondag 23 april 2023

 • Liturgieboekje zondag 26 februari 2023 1e zondag vasten

 • Liturgieboekje zondag 26 november 2023 F&C