Sacramenten

Bijzondere momenten in het kerkelijk leven.

Doop

Een begin. Met de doop word je opgenomen in de gemeenschap van de gelovigen. De doop brengt een persoonlijke relatie met Jezus tot stand.


Vormsel

Een zalving om de doop te bekrachtigen. In het vormsel bevestigt de Heilige Geest het ja-woord, geeft kracht om te blijven geloven en de het Evangelie door te geven.


Eucharistie

(en Eerste Heilige Communie)

Wij vieren de eucharistie omdat Jezus ons daartoe heeft aangespoord tijdens het laatste avondmaal. We gedenken in de eucharistie Jezus woorden 'Hier ben ik'. Naast herinneren is dit ook een opdracht om te doen wat Hij heeft gedaan.


Boete en verzoening

In het gesprek rond boete en verzoening luistert de priester en ontmoet je Jezus, die de berouwvolle heelt. Een verkeerde kant op gaan verbreekt de relatie tussen God en jou en tussen jou en de gemeenschap. En God wil zich altijd opnieuw met je verbinden.


Ziekenzalving

De zalving voor zieken, mensen die voor een grote operatie staan of het einde van het leven zien naderen. Het geeft de kracht van de Heilige Geest in een hele moeilijke tijd. Om met hoop en vertrouwen op God het onbekende tegemoet te gaan.


Huwelijk

God heeft de mens uit liefde geschapen en roept ons op tot liefde. Geliefden beloven elkaar de liefde en worden door hun ja-woord verbonden met God. Zij doen dat in de gemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door de priester.


Wijding

Als je je geroepen weet om je leven in het teken van de gelovige gemeenschap te stellen, dan ontvang je na studie en vorming de wijding voor diaken en priester. Uit hun midden wordt voor vorming en bestuur een bisschop gekozen, die ook een wijding ontvangt.