Privacy verklaring

AVG Sint Ursula parochie Delft

Om contact te houden met haar leden en het organiseren van de parochiegemeenschap zijn uw persoonsgegevens voor de parochie Sint Ursula onmisbaar. Hier gaan we zorgvuldig mee om. In dit document leggen wij uit welke informatie we verzamelen en waarom, op welke wijze we dit opslaan en hoe u dit kan aanpassen. Daarnaast wijzen wij u ook op de rechten die u heeft. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het parochiebestuur: secr.ursulaparochie@rkdelft.nl


Welke informatie verzamelen we en waarom?

De informatie die wij van u beheren hebben betrekking op uw registratie en lidmaatschap bij de Rooms Katholieke Kerk en de parochie waar u bij staat ingeschreven. Deze gegevens zijn verwerkt in:

  • Ledenadministratie: naam, adresgegevens, contactgegevens
  • Financiële administratie: gegevens Kerkbalans
  • Kerkelijk register: ontvangen sacramenten
  • Vrijwilligersadministratie; contactgegevens van vrijwilligers. Deze informatie wordt alleen bewaard met expliciete toestemming van de persoon in kwestie.
  • Media (parochiebladen, internetsite): foto’s en contactgegevens vrijwilligers. Deze informatie wordt alleen geplaatst met expliciete toestemming van de persoon in kwestie.

Deze gegevens zijn bedoeld voor de (leden)administratie van de parochie en het bisdom, om zo de mogelijkheid te hebben om contact te kunnen onderhouden met haar leden en vrijwilligers. Bovendien zijn deze gegevens bestemd om de administratieve verplichtingen, die volgen uit het Canoniek Recht, na te leven.


Hoe verwerken wij uw gegevens?

Vanaf 1 juli 2019 werken alle bisdommen samen met één systeem om de persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent echter niet dat iedereen toegang heeft tot uw gegevens. Het systeem werkt als volgt:

Wanneer het Heilig Doopsel in de Katholieke kerk wordt ontvangen, worden de persoonsgegevens verwerkt. Hierdoor wordt akkoord gegaan met het beheren van die gegevens door de parochie waar is ingeschreven. De administratie van de desbetreffende geloofsgemeenschap (één van de vier kerken van Sint Ursula parochie waarvoor u kiest) kan uw gegevens inzien. Deze gegevens zal de geloofsgemeenschap bewaren totdat u zich uitschrijft. Gegevens met betrekking tot de vrijwilligers administratie kunnen te allen tijde worden verwijderd.


Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. Wanneer u uw gegevens in de leden-, financiële - of vrijwilligersadministratie wilt inzien, kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Zij kan u op papier of via e-mail uw opgeslagen gegevens tonen. Wanneer u gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Indien u zich als parochiaan wilt uitschrijven, vragen wij u de geldende procedure in- en uitschrijving Rooms-Katholieke Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier vindt u op Rkkerk.nl. Dit formulier stuurt u naar het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. De ledenadministrateurs van uw geloofsgemeenschap of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.


Uw gegevens en andere partijen?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden anders dan het bisdom.


De veiligheid van uw gegevens

Alleen de administrateurs van de ledenadministratie en de financiële administratie hebben toegang tot uw gegevens. Verder kan niemand gegevens uit deze administraties benaderen. De vrijwilligers-administratie is toegankelijk voor alle vrijwilligers van de betreffende gemeenschap.


Heeft u een klacht?

Verzoeken of klachten met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring. Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.

Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Parochiebestuur Sint Ursula parochie Delft, Burgwal 20, 2611 GJ Delft, secr.ursulaparochie@rkdelft.nl

Autoriteit Persoonsgegevens, T.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag