Katholiek worden?


Als geloofsleerling het katholicisme verkennen

Het kan gebeuren dat je een punt in je leven bereikt dat de werkelijk grote vragen dringend worden, ook de religieuze… Of je bent lang geleden vervreemd geraakt van het geloof en voelt iets toch weer trekken…

Langs welke weg je ook reist, de Sint Ursulaparochie Delft kan je al sinds jaar en dag welkom heten in een speciale groep: de groep van de geloofsleerlingen. Ze staat onder de bezielende leiding van pastor José de Boer en komt elke vier weken bijeen in de Adelbertkerk. Iedereen die zich in het katholicisme wil verdiepen, katholiek wil worden of zijn of haar katholieke geloof nieuw leven in wil blazen, komt daar volledig aan zijn trekken.

Geloof is een genade, dus is er geen enkele dwang, geen enkele verplichting. Allerhande geloofsonderwerpen worden aangesneden en besproken, zelf onderwerpen aanreiken kan ook. Het samen met anderen praten over geloofszaken is verhelderend en stimulerend. De Geloofsbelijdenis en de Sacramenten komen grondig aan bod in al hun rijkdom.

Geloofsleerlingen krijgen ook een speciale begeleider (zeg maar een ‘veteraan’) met wie ze één-op-één de diepte in kunnen gaan. Het is een mooi proces, waar degenen die erdoorheen zijn gegaan soms nog met enige nostalgie op kunnen terugblikken.

Als de geloofsleerling eraan toe is, kan hij of zij beslissen om wel of niet definitief katholiek te worden. Wil je dat, is er dat Ja, dan volgt de opname in de kerk, met doop, de Eerste Communie en het Vormsel. Je treedt toe tot een wereldwijde familie en een levende lokale gemeenschap.

Voor meer informatie, vul onderstaand formulier in. Daarmee bereik je ondergetekende, die dan zo spoedig mogelijk zal reageren.

Johan Herrenberg

Kom verkennen!

Van harte welkom!

Voor meer informatie, vul onderstaand formulier in:

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!