Vacatures


Penningmeester Ursulaparochie

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel management in onze parochie. Kort en goed gaat dat om alle zaken die financieel belang hebben. Het hoofddoel van de penningmeester is een goed geborgde financiële toekomst voor de Ursulaparochie.


Adviseur vastgoed-management en -ontwikkeling

betrokken deskundige die kennis en ervaring wil delen

De Ursulaparochie in Delft bezit vastgoed: kerkgebouwen, pastorieën en wooneenheden. Vastgoed beheren is een vak en vraagt naast deskundigheid om strategisch en ondernemend denken. In het bestuur is op dit vlak behoefte aan deskundige ondersteuning. Bij keuzes over beleid, onderhoud en investeringen.

Daarnaast staan wij voor de uitdaging om in 2024 afscheid te gaan nemen van enkele kerkgebouwen.


Communicatie Adviseur

De katholieke parochie St Ursula is een kerkgemeenschap volop in ontwikkeling. Intern lopen meerdere veranderprocessen. We staan voor enkele stevige aanpassingen. Het is belangrijk dat het verhaal daarover goed met onze parochianen wordt gedeeld. ‘Naar buiten toe’ willen wij breder, Delft en haar inwoners bereiken. Ons niet alleen richten op de (vaste) kerkgangers. Maar ook afstemming vinden met belangstellenden, buiten of ‘aan de rand’ van de kerk, over actief omzien naar mensen en andere vormen van geloofsbeleving.


Budgethouder

De budgethouder is een belangrijk lid van de kerngroep die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van een lokale geloofsgemeenschap en het operationeel beheer van het kerkgebouw en pastorie. Heeft de controllersrol. Kijkt met een deskundige financiële blik mee naar de best mogelijke besluiten. Vormt daarnaast met de penningmeester, collega budgethouders en administrateurs het financieel team van de parochie. Door vertrek van de huidige budgethouder zoekt de kerngroep van de Maria van Jesse kerk naar een (even) gedegen opvolger.


Coördinator Activiteiten

Onze parochie kent veel activiteiten. Zowel de wekelijkse vieringen en het diaconale werk als activiteiten in een breder maatschappelijk veld. De bekendste zijn wel de jaarlijkse Kerst-volkszang en de reeks orgelconcerten, die een breed publiek aantrekken. Wij willen onze presentatie in en om de geloofsbeleving uitbreiden en onderbelichte activiteiten beter voor het voetlicht brengen. Wij zoeken daarvoor een energieke coördinator.


Hoofdredacteur

Het parochieblad vervult een belangrijke functie in onze gemeenschap. Achtergronden, nieuws, ontwikkelingen en mededelingen kleuren en vertellen wat er leeft en gebeurt in de parochie. De Ursula verbindt parochianen. Correspondenten leveren artikelen en informatie aan uit de deelgemeenschappen. De hoofdredacteur bundelt en bewaakt de toepassing van het redactiestatuut. Correctoren ondersteunen op zinsopbouw en spelling.


Vrijwilligers vieringen Bieslandhof

Voor de tweewekelijkse vieringen in het verpleeghuis De Bieslandhof worden vrijwilligers gezocht om bewoners te brengen naar en van de vieringen. Hiervoor zoeken wij versterking: incidentele of vaste krachten die mee kunnen helpen, met name tijdens de zomervakantie.


Wervingscoördinator

De katholieke parochie St Ursula een levendige parochie met vele vrijwilligers. Een actieve kerkgemeenschap, volop in ontwikkeling. Zonder vrijwilligers kunnen we eigenlijk niet bestaan. In dat waardevolle en uiterst belangrijke bestand zijn regelmatig mutaties. Er ontstaan nieuwe functies waar initiatiefrijke mensen voor nodig zijn. En er zijn vrijwilligers die op enig moment willen stoppen met het werk. Kortom veel beweging met continue vraag. Dit vraagt om proactieve coördinatie.


Kantoorautomatisering

De huidige 4 parochiesecretariaten gaan in 2024 samenkomen in één secretariaat voor de St Ursulaparochie. Stapsgewijs. We gaan daarbij ook een digitaliseringsslag maken. Om efficiënt en vanaf meerdere plekken (w.o. thuis) te kunnen werken. Nu nog verschillende applicaties voor e-mail, agenda's en gegevensopslag, migreren naar één toepassing. MS kantoorapplicaties moeten worden geactiveerd.


Wil je reageren op een vacature?

Vul hieronder jouw gegevens in.
Graag bij het onderwerp de naam van de vacature vermelden :)

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!