Disclaimer

Dislaimer Sint Ursula parochie Delft

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan de Ursula parochie niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt de Ursula parochie geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. De Ursula parochie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Ursula parochie is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de Ursula parochie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat de Ursula parochie toestemming verleende als dat niet het geval is.

Op de inhoud van de webpagina’s van de Ursula parochie en op het logo van de Ursula parochie rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ursula parochie, tenzij er op de website gebruik is gemaakt van een creative commons licentie met een ShareAlike beding.

Aangaande het beeldmateriaal maken wij gebruik van eigen materiaal of materiaal onder de creative commons licenties. Mocht u echter van mening zijn dat wij onjuist/onterecht gebruik maken van beeldmateriaal, neemt u dan contact met ons op via onderstaande link.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar secr.ursulaparochie@rkdelft.nl.