25.05.2022 Pastoraal

Een missionaire kerk?

Eli Stok

pastor

Al meer dan eens heb ik het gehoord van ouders die naar een informatieavond zijn gekomen over de Eerste Communie: De verbaasde constatering dat ongeveer hun hele klas had meegedaan aan die voorbereiding, terwijl hun kind één van de weinigen is.

Het is op zo'n moment dat abstracte berichten over ontkerkelijking en afnemende identificatie met het christelijk geloof concreet worden. Voor sommige ouders lijkt het een moment te zijn van bewustwording: Ik kan mijn kind wel laten kennismaken met het geloof, maar niet met de kerk waarin ik me vroeger thuis voelde.


De vraag stellen

Daarom is het voor mij toch hoopvol als ik zie dat ouders zelf het initiatief nemen om te vragen wanneer die voorbereiding begint. Of op een andere manier de vraag stellen wat de kerk of de parochie voor hun kinderen kan betekenen. Want geloofsopvoeding in deze tijd begint vaak bij het initiatief van ouders. En als kerkelijk werker maakt het me blij als de parochie voldoende vertrouwen krijgt om in die opvoeding een bepaalde rol te spelen.

Tegelijkertijd merken we ook als parochie dat we niet alles kunnen aanbieden wat we zouden willen. Soms moeten we zeggen: "Wat je vraagt bestaat op dit moment niet." of "Zou je het fijn vinden om dit samen met een paar andere mensen op te zetten?"


Missionair

In maart was ik op een conferentie over de Missionaire Parochie. Wat me erg is bijgebleven was de sfeer dat we de missie samen gaan oppakken. Gelovigen en het pastoraal team, het pastoraal team en de bisschop. Niet vanuit een paniekerig 'all hands on deck', maar vanuit de overtuiging dat het goed is om talenten en krachten te bundelen. En samen te overleggen: Wat is essentieel om door te geven?


Gemis

We hebben afscheid moeten nemen van iemand die zich jarenlang heeft ingezet voor parochie en bisdom: Pastoor Dick Verbakel is met emeritaat gegaan (kerkelijk pensioen). Met veel dank voor de liefdevolle betrokkenheid bij de kerk, die in de afgelopen veertig jaar telkens op een andere manier vorm heeft gekregen. Vanaf 2016 was dat het pastoorschap van de parochies Heilige Ursula en Onze Lieve Vrouw van Sion. Hij zal worden gemist, niet alleen als werker, maar zeker ook als persoon.