28.04.2022 Pastoraal

Brief van Pastoor Verbakel aan de parochianen


Beste parochianen,

Zoals u weet heb ik begin vorige maand abrupt mijn werkzaamheden in de parochies moeten neerleggen. Intussen is er veel gebeurd. Ik ben aan mijn blaas geopereerd en is er een tumor weggenomen. Ik ben daar goed van hersteld. De diagnose die daarop volgde is echter zorgelijk. Er zal een tweede operatie nodig zijn die blijvende gevolgen heeft. Herstel van die ingreep zal langdurig zijn en ik zal me moeten instellen op een ander levensritme dan ik me twee maanden geleden nog kon voorstellen.

Dit betekent dat ik heb moeten nadenken hoe het nu verder moet met mijn werk en heb ik daarover een gesprek met onze bisschop gevoerd. De conclusie van die ontmoeting is dat ik per 1 mei 2022 met emeritaat zal gaan. Zowel mijn pastoorsfunctie van de Ursula als de Onze Lieve Vrouw van Sion, mijn administratorschappen van de 4 Evangelisten in Den Haag en die van de Portugees sprekende parochie Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Rotterdam, alsmede mijn functie als bisschoppelijk vicaris voor de migrantengemeenschappen heb ik aan de bisschop teruggegeven. Het is met pijn in mijn hart dat ik dit heb moeten concluderen, maar het is wel de verstandigste beslissing. Ik hoop dat als het me gegeven wordt als assistent van dienst kan blijven voor de kerk van ons bisdom. De bisschop denkt na hoe de ontstane vacatures kunnen worden opgevangen.

Het is vandaag “zondag van de goddelijke barmhartigheid”. De afgelopen weken zijn ingrijpend voor me geweest en tegelijk heb ik me gesterkt gevoeld. Uw kaartjes en mailtjes, maar vooral uw gebeden zijn een echte krachtbron voor me gebleken. Heel veel dank daarvoor. Gods barmhartigheid is altijd groter dan wat er ook aan onrust in ons hart kan omgaan. We blijven verbonden in ons geloof en in ons gebed.

Ik vertrouw op uw gebed, zoals ik zal bidden voor u.

Pastoor Dick Verbakel