Eli Stok

Pastor

Verhaal als een spiegel

Een verhaal is als een spiegel, waarin je andere dingen ziet dan jezelf … maar ook jezelf. Vanuit deze gedachte help ik graag om een brug te slaan tussen verhalen uit de Bijbel en de traditie, en mensen van nu, die nieuwsgierig zijn naar deze spiegels.

Sinds 2016 werk ik voor de parochies Sint Ursula in Delft en Onze Lieve Vrouw van Sion in Midden-Delfland. Inmiddels woon ik een aantal jaar in Delft en ik vind het een fijne stad. Ontspannen en historisch, met heel verschillende stadsdelen, waar de dynamiek van allerlei culturen en natuurlijk de TU Delft doorheen bruist. Ook de katholieke gemeenschap heeft een internationale samenstelling. Niet alleen in de Engelstalige viering maar zeker ook in de Nederlandstalige gemeenschappen. Mooi om te zien hoe die aansluiting en herkenning mogelijk is.


Zoek de zegen

Waarom zou je je met God bezighouden? Voor mij wordt dat samengevat in het woord ‘zegen’. Het besef dat je alles wat je hebt ook hebt ontvangen. En in de gemeenschap van een parochie ontmoet je anderen, die vanuit hun ervaringen en talenten een zegen voor jou kunnen zijn. Of andersom: Soms ben je zelf een zegen voor anderen. Dat valt niet te plannen, maar het gebeurt wel.

Volgens de profeten geeft God ons niet alleen een zegen, maar ook een missie: "Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: Mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde!"

Lees Jesaja 49 vers 6 in Bijbelse context.

“Het besef dat je

alles wat je hebt

ook hebt ontvangen”

Eli Stok

Contact

met Eli Stok

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!