Doop

Sacrament

Het geloof dat voor het doopsel vereist wordt, is niet een volmaakt en rijp geloof, maar een beginnend geloof dat geroepen is zich te ontwikkelen. [..] Bij alle gedoopten, zowel kinderen als volwassenen, moet het geloof na het doopsel groeien. Daarom ook viert de Kerk elk jaar in de paasnacht de vernieuwing van de doopbeloften.

Catechismus van de Katholieke Kerk 1253 - 1254

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen. Het doopsel zuivert je van alle zonden die je met je meedraagt (erfzonde) of die je hebt gedaan. Ze worden als het ware van je afgewassen. De pasgedoopte is een nieuwe mens. Het doopsel wordt het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd: “het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen” (2 Korintiërs 5, 17).

De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is. Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de gemeenschap van de Kerk: “wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden” (1 Korintiërs 12, 13).

Een gedoopte is geroepen om met de eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: “Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel” (1 Petrus 2, 5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de Katholieke Kerk dan wordt iemand daarom niet opnieuw gedoopt, maar als reeds gedoopte door de zalving van het vormsel in de Kerk opgenomen.

Het doopsel is eenmalig want de Heer blijft je trouw, het is onuitwisbaar.

Uit: De 7 sacramenten - Bisdom Rotterdam

Werkgroep doopvoorbereiding

Indien je jouw kind wil laten dopen, vul dan onderstaand contactformulier in:

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!