Vormsel

Sacrament

“Zij lieten zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Nadat Paulus hun de handen

had opgelegd, kwam de Heilige Geest over hen.”

Handelingen 19, 5-6a

Het woord ‘vormsel’ komt van het Oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel.

Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de Heilige Geest doorgegeven, de sterkte van de Heilige Geest. Het is de bevestiging van het doopsel.

Het vormsel geeft de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de Heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Jezus belooft aan zijn leerlingen van toen en nu: “gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn [..] tot aan het uiteinde der aarde” (Handelingen 1, 8).

Uit: De 7 sacramenten - Bisdom Rotterdam

Werkgroep Vormsel

Vul onderstaand formulier in om je in te schrijven voor het Vormseljaar

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!