16.05.2024 Varia

Zr. Clara op 13 mei overleden

We ontvingen het bericht dat op 13 mei zuster Clara is overleden.

Jarenlang verzorgde ze zieken en was ze betrokken bij de nazorg van zieken in Delft.

Ook was ze een actieve vrijwilliger in de Adelbertkerk.

Velen kennen haar van de jaren dat ze namens de parochie, vieringen verzorgde in de verschillende zorgcentra in Buitenhof en Voorhof.

Ze was een bekend gezicht door de vele huisbezoeken die ze deed.

Aandacht geven aan ouderen, dat bleef ze doen totdat het voor haar tijd werd om zich bij haar medezusters in Tilburg te voegen.

Daar is ze liefdevol verzorgt. Zuster Clara was 90 jaar.

In dankbaarheid denken we aan haar terug en vertrouwen haar toe aan de Heer.