21.05.2024 Varia

Ommegang ter ere van

Onze Lieve Vrouw van Jesse

Zondag 16 juni 2024


De Ommegang is ieder jaar op de eerste zondag na Sint Odulfus. Dit jaar is dat op 16 juni.

We starten om 10.00 uur met een korte gebedsviering in de Hippolytuskapel. Celebrant is onze Gildekapelaan pastoor Broeders die ook zal voorgaan in de afsluitende viering in de Maria van Jessekerk.

Vanaf de Hipolytuskapel is er een stille voettocht via de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk naar de Maria van Jessekerk waar de eucharistieviering om 11.00 uur begint.

Het is een indrukwekkende tocht waaraan, naast parochianen en andere belangstellenden, ook Broederschappen en Gildes uit andere plaatsen deelnemen.

De geschiedenis van onze Ommegang gaat terug naar het jaar 1327. De blinde Machteld uit Den Haag droomt, dat ze naar Delft moet om te bidden bij het beeld van Maria van Jesse in de huidige Oude Kerk. Ze bezoekt daar de mis en tijdens de consecratie wordt ze genezen en kan weer zien: een wonder. De Delftenaren gaan uit dankbaarheid in processie met het beeld rond de kerk. Zij beloven dat elk jaar te herhalen zolang de stad zal bestaan.

Tijdens de reformatie werd de Ommegang gedwongen afgeschaft. Maar in 1929 neemt bouwkunde student Jules Froger het initiatief om de Ommegang opnieuw jaarlijks te houden. Vanaf dat moment is het bestuur van de studentenvereniging Sanctus Virgilius prominent aanwezig en dragen zij tijdens de tocht het vaandel.

De organisatie van de Ommegang wordt sinds 1939 verzorgd door het Delftse Gilde Onze Lieve Vrouw van Jesse. Jesse is de naam van de vader van koning David, stamvader van het geslacht dat Maria, de moeder van Christus voortbracht.

Jaarlijks kiest het Gilde een thema dat aansluit bij de actualiteit. Dit jaar hebben wij gekozen voor ‘Vol van genade’.

Wij nodigen u uit om op 16 juni samen in stilte op weg te gaan. U bent welkom om 10.00 uur in de Hippolytuskapel.

Bert Ettekoven Deken Gilde O.L. Vrouw van Jesse