03.05.2024 Varia

Zomerkampen in het bisdom

Kinderkamp 8-11 jaar

Tienerkamp 12-14 jaar

Jongerenkamp 15-17 jaar


14 juli t/m 20 juli


Zomerkampen: Plezier en voldoening

Elke parochie draait op vrijwilligers, maar ook verschillende diocesane activiteiten worden door vrijwilligers gedragen. Zo ook de zomerkampen van het bisdom.

Tienerkamp St. Maartenparochie - Sassenheim Anne Geerars (26) Gymdocent basisschool

Kinderkamp Federatie HH. Clara & Franciscus - Leimuiden Sjoerd van der Geest (26) Werktuigbouwkundige

Hoe zijn jullie als kampleiding bij de zomerkampen gekomen?

Anne: “Het is op mijn pad gekomen na de WJD naar Krakau. Dat was een mooie ervaring en ze zochten toen nieuwe leiding voor de zomerkampen. Vanaf 2018 ben ik meegegaan.”

Sjoerd: “Mijn moeder heeft een poster gezien in de kerk en de folder aan mij gegeven. Dat was toen ik 8 jaar was en ik ben toen heel veel jaren als kind mee geweest op kamp, tot 2015. In 2016 was er nood en ben ik gevraagd om als leiding mee te gaan. Dat was spannend maar voelde ook vertrouwd.”

Anne en Sjoerd vertellen enthousiast over de taken die zij hebben als hoofdkampleiders van het tiener- en kinderkamp. “We zijn eindverantwoordelijk tijdens deze week en dat is wel een hele verantwoordelijkheid, maar we zijn ook gewoon onderdeel van het team.”

Teambuilding?

“Ja dat is erg belangrijk. We verdelen de taken in de week over het hele team, de één richt zich op de boodschappen en de keuken, de ander zorgt voor het uitje. Zelf verzorgen wij ook het contact met de ouders en hebben wij contact met de geestelijk verzorgers (GV’ers) die met ieder kamp mee zijn, en ook het contact met het bisdom.”

Wat brengt het jullie?

“Plezier en voldoening. We kijken er altijd weer naar uit hoewel we soms ook wel denken: “Waarom doe ik dit?” Het is heel intensief maar dan kijken we naar de kinderen die meegaan en zien hoe blij zij zijn. Voor sommige kinderen is het de enige vakantie en dat maakt het ook voor ons nog meer waardevol om hieraan mee te helpen.”

Wat is jullie taak als hoofdkampleiding?

“Voor ons begint het allemaal al veel eerder. Het hele jaar door blijven we als hoofdkampleiding, de geestelijk verzorgers en het bisdom met elkaar in gesprek. In januari beginnen de voorbereidingen voor het jaar en in oktober sluiten we het jaar met elkaar af. Ergens in de winter of het voorjaar organiseren we ook nog een reünie voor de deelnemers.”

De zomerkampweek is dus niet zomaar één week voor jullie?

“Nee, we bereiden ons goed voor en blijven met alle kampleiders in contact. In het voorjaar is er altijd een leidingweekend. Tijdens dit weekend is het ook gezellig. Voor een goed zomerkampteam is dit een belangrijk weekend. We eten samen, blijven overnachten en beginnen op zaterdag samen met het vieren van de eucharistie voordat we ontbijten en we beginnen met het inhoudelijk programma van die dag.

Vorig jaar heeft Liesbeth Stalmeier met ons gesproken over motiveren, inspireren en enthousiasmeren. Wat verwachten de kinderen van ons en wat verwachten wij van hen en over spelen met de spanningsboog. Dit jaar volgden we samen een EHBO-cursus op deze zaterdag.”

En dan de kampweek; wat organiseren jullie allemaal?

“Voor ons begint de week op zaterdag als we elkaar treffen op Vronesteyn (priester- en diakenopleiding van het bisdom – red.) Hier liggen al onze spullen opgeslagen. Van hier gaan we naar de kamplocaties om kwartier te maken.

Op zondag verwelkomen we dan de kinderen. Tijdens de week gaan we ook altijd een dagje uit”. Sjoerd: “Vorig jaar gingen we met de kinderen naar de dierentuin.” Anne: “Wij zijn met de tieners naar het klimbos geweest. We doen zomerkampenspelen. Wat dat is laten we een verrassing. We doen veel spelletjes. Er is corvee en ergens in de week komt de bisschop op bezoek om samen met ons de eucharistie te vieren en om met de kinderen samen te eten.”

Er is ook ieder jaar een jaarthema?

Anne: “Ja dat wordt voorbereid door de GV’ers. Dit jaar is het thema: “Ga jij mee op weg?” Iedere ochtend is er een dagopening rondom het thema waarin verschillende Bijbelverhalen worden gelezen en waar we dan met de kinderen over praten. We hebben tijdens het voorbereidingsweekend al met de kampleiding over gesproken”.

Wat geef je door?

“Plezier, nieuwe vrienden en ik-mag-er-zijn”.

Als laatste jullie wens voor de zomerkampen?

“We hopen dat de folders of kaarten niet zomaar achter in de kerk belanden tussen andere folders. Daar zien we vaak door de bomen het bos niet meer. We hopen dat kinderen persoonlijk worden uitgenodigd met de kaarten die hiervoor zijn gemaakt. Met elkaar kunnen we dan ook deze zomer weer een mooie kampweek gaan hebben.”

Er zijn kinderen in de parochies voor wie de zomerkampen de enige vakantie is. Kinderen waarvan de ouders de eigen bijdrage niet of heel moeilijk kunnen betalen worden ondersteund. Gunt u een kind een leuke week?

Neem dan contact op met het pastorale team in uw parochie of met het bisdom (via jong@bisdomrotterdam.nl). Dit zijn uiteraard vertrouwelijke gesprekken.

U kunt de zomerkampen sponsoren door een bijdrage via onderstaande link.

https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/zomerkampen

Meld je aan via dit formulier!