23.05.2024 Varia

Speciale kerkdienst

Hoe waait de wind?

Op zondagmiddag 9 juni 2024 in de R.K. H.H. Franciscus & Clarakerk


Op zondagmiddag 9 juni 2024 vindt er in de R.K. H.H. Franciscus & Clarakerk aan de Raamstraat 78 te Delft een bijzondere kerkdienst plaats. Deze kerkdienst is aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking.

Thema van die viering is: “Hoe waait de wind”.

De dienst begint om 15.00 uur en wordt geleid door pastor Melchior Kerklaan.

Medewerking wordt verleend door Muziekgroep ‘Samenspel’ o.l.v. Peter Rodenburg.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken, in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, begeleiding en andere belangstellenden. Deze dienst is ook zeer geschikt voor kinderen.

De kerkdienst, met aansluitend koffie drinken, duurt tot 16.30 uur.

Adres: H.H. Franciscus & Clarakerk, Raamstraat 78, 2613 SE Delft, 015-2151050.

De kerkdienst gaat uit van de Rooms-Katholieke Ursulaparochie te Delft in samenwerking met de Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten (ICVG). In deze interkerkelijke commissie zijn diverse kerkgenootschappen uit Delft, Pijnacker en Rijswijk vertegenwoordigd. Regelmatig wordt er door de ICVG in samenspraak met één van de participerende kerken een aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking georganiseerd.

Voor meer informatie over de aangepaste kerkdienst van 9 juni a.s. kunt u contact opnemen met Gonny de Caluwe, tel: 06-29231169