17.03.2024 Varia

‘TROOST’muur in elk kerkgebouw

Nu het bestuur een voorstel heeft gedaan over de locatie waar de Martha en Maria gemeenschap gehuisvest zal worden, weten we dat de gemeenschap van de Franciscus & Clarakerk en van de Sacramentskerk afscheid moeten gaan nemen van hun kerkgebouw waar zij zoveel jaren lief en leed gedeeld hebben en waar ze zoveel herinneringen aan hebben. Dat brengt verdriet en doet pijn.

Maar ook de Adelbertgemeenschap moet afscheid nemen. De Adelbertkerk gaat verdwijnen en het gebouw wordt t.z.t. aangepast aan de wensen van de Martha en Mariagemeenschap.

Daarom is er op 3 locaties een troostmuur opgericht. Daar liggen briefjes bij waarop mooie herinneringen of verdrietige gedachten maar ook pijn, boosheid of onbegrip geschreven kunnen worden. Deze briefjes komen door één van de openingen in de muur terecht. En misschien zijn er over een poosje wel woorden van hoop, uitzicht en toekomst. Ook die mogen een plek krijgen in de ‘troost’ muur.

Omdat we vanuit de onderlinge verbondenheid van heel de Ursulaparochie de zorg en pijn bij deze veranderingen willen dragen en elkaar willen steunen, is in de Maria van Jessekerk een schrijftafel ingericht waar mensen in een speciaal ingerichte schrijfhoek hun woorden van troost, ondersteuning en medeleven kenbaar kunnen maken.

De hele Ursulaparochie kan gebed en goede wensen nu heel goed gebruiken.

Ursula pastoraatsgroep