10.03.2024 Varia

Martha en Maria

Heilige Martha en Maria wordt de naam van onze nieuwe kerkgemeenschap

gevormd door Adelbert-, Franciscus en Clara- en de Sacramentsgemeenschap.

In november hebben we verschillende namen voorgelegd en deze naam kwam als duidelijke favoriet van de parochianen naar voren.

Over Martha & Maria is geschreven in de Evangeliën van Lucas en Johannes. Het zijn twee vrouwen naar Jezus hart. Twee, want geloven doe je nooit alleen, kerk zijn is gemeenschap vormen.

Martha & Maria staan als onze patroonheiligen voor de twee grondhoudingen van ons geloof:, het pastoraat en de spiritualiteit, de daden en het gebed, de inzet en de inkeer, diaconie en liturgie. Martha is een pastorale, zorgende vrouw die de horizontale dimensie van het geloof belichaamt. Maria is een (aan-)biddende persoon die de verticale dimensie van het geloof beleeft.


In het logo vallen Martha & Maria samen in één persoon, met een hand reikend naar God en een hand dienend naar de medemens. De opening laat ruimte voor de ander.

Deze patroonheiligen omvatten alle drie de thema’s uit de opdracht voor onze geloofsgemeenschap. Martha staat voor Christelijk betrokken zijn, Maria voor je geloof leven en samen staan ze voor welkom zijn. Want gastvrijheid is je best doen om de ander goed te ontvangen én willen luisteren naar wat die te vertellen heeft.