10.03.2024 Varia

Als God renoveert

Leesclub Missionaire parochie


De missionaire parochiewerkgroep van de Ursula parochie organiseert een leesgroep van 4 bijeenkomsten in de pastorie van de Maria van Jessekerk rondom het boek van Fr. James Mallon. Dit boek van Fr Mallon, Als God renoveert, geeft hoop dat een levende parochiegemeenschap kan en nodigt ons uit om centrale waarden in onze eigen gemeenschap te beleven en gestalte te geven.

De bijeenkomsten zijn op 9 en 23 april en op 7 en 21 mei 2024 om 19.30 in de pastorie van de Maria van Jessekerk en is voor alle kerken binnen de Ursula gemeente.

Info: anitavanvelzen@hotmail.com