24.05.2022 Varia

Kerk in de verf en panlatten blues

Maria van Jessekerk in de verf

en Franciscus en Clara hebben panlatten blues

Maria van Jessekerk

Vanaf 16 mei wordt het buiten houtwerk van beide torens, alle buitendeuren van het kerkgebouw (portalen, zijkant, achterkant) en de wijzerplaten van de oosttoren geschilderd. Dit duurt 5 tot 6 weken. De aannemer houdt rekening met alle activiteiten in de kerk. Bij uitvaarten ligt het werk stil.

De eerste 2 weken staat er een zeer grote kraan op de Burgwal om het schilderwerk aan de bovenste delen van de de torens uit te kunnen voeren. De zuidelijke helft van de Burgwal wordt hiervoor afgesloten voor al het verkeer. In het weekend wordt de kraan verwijderd vanwege de markt.

Op het eigen terrein voor de westtoren komt een werkterrein. De deuren bij de westtoren zijn dan niet toegankelijk. De deuren van het hoofdportaal zijn altijd toegankelijk. De deuren van de oosttoren zijn op werkdagen soms niet toegankelijk. De invalidendeur blijft altijd toegankelijk.

De KPN antennes worden tijdens het werk op sommigen momenten uitgeschakeld, vanwege de stralingsbelasting in de directe nabijheid.

Heb je vragen? Mail dan het secretariaat.


Franciscus en Clarakerk

Tijdens de februaristorm vlogen dakpannen, kliko's en alles wat los en vast zat in het rond. Op onze daken gingen de pannen spontaan de lucht in. Met als gevolg lekkages in de pastorie en de kerk. In de pastorie moesten mensen hun kamer verlaten en ergens anders slapen. Gelukkig kon de aannemer snel aan het werk om bij de pastorie het dak op te gaan en alles weer te herstellen.

Maar met het dak van de kerk was het wel anders. Daar moest een hele grote kraan met een werkbak voor komen om de beschadigde pannen weg te halen en er nieuwe op te leggen. Er kwam een plan en een wegafzetting. Dankzij Marco en zijn mannen is alles goed gekomen. Een deel is verzekeringswerk, maar er is ook een deel eigen risico.

Bij het werk aan het dak van de pastorie kwam een serieus probleem aan het licht. De panlatten op het hele dak bleken verrot. Na 110 jaar moeten ze vervangen worden. Als de kerngroep, het Ursula bestuur met het bisdom en de monumentencommissie van de gemeente Delft akkoord gaan met het voorstel gaan we 80.000 Euro uitgeven. Denk dus aan ons dak bij de collecte en je kerkbijdrage.

Of dat nog wel de moeite waard is, zo'n nieuw dak? Over een aantal jaar kan onze kerk gesloten worden. We verhuren in de pastorie 8 kamers en je kan de mensen niet bij elke storm in onzekerheid laten zitten. Bovendien kunnen we de pastorie lange tijd blijven verhuren en voor meerdere doelen gebruiken. Het is de investering waard om het gebouw in goede staat te houden.