30.09.2022 Varia

Gezellige middag

elke laatste vrijdagmiddag van de maand in de pastorie van

de Franciscus en Clara kerk

Na een heerlijke zomer kijken de deelnemers van de gezellige middag weer uit naar een volgende bijeenkomst. Zij nodigen iedereen die zin heeft uit om een keer mee te komen doen. En neem gerust iemand uit de buurt mee:

Elke laatste vrijdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur komen we bijeen in de pastorie aan de Raamstraat 78 voor een gezellig samenzijn.

Gestart wordt met een korte gedachte/meditatief moment als welkom.

Er is thee, koffie, ‘n glaasje en een hapje. Je schuift gezellig aan bij een tafeltje in de Tuinzaal voor een praatje. Ook is er de mogelijkheid tot spellen doen, soms een bingo, samen zingen met pianobegeleiding en andere gewenste activiteiten.

Wie het interesseert wordt op deze middag op de hoogte gehouden van de stand van zaken in Esteli (de stedenband i.s.m. werkgroep Global Goals, Millenium-ontwikkelingsdoelen). De lekkere koffie die geschonken wordt is natuurlijk van de koffieboeren uit Nicaragua. Ook is er de mogelijkheid deze koffie te kopen voor thuis.

Om de kosten van de versnaperingen op zo’n middag te dekken wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd.

Data van de gezellige middagen zijn te vinden op deze website in het ‘activiteiten-overzicht’.

Van harte welkom!

Geertje Verre, Ineke Rutten en Leonie Zweekhorst.

(voor nadere informatie kunt u bellen met: 06-50293486)