14.01.2024 Varia

Feest van de Geest

Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren, Architectuur en sfeer van kerkgebouwen. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en passend in de sfeer van het kerkgebouw.

De landelijke stichting Feest van de Geest heeft als thema ‘Troost’ aangereikt. Dit jaar doet Delft voor het eerst mee. Overal lokt het initiatief een positieve reactie uit. Enerzijds omdat het thema licht brengt in deze donkere tijd. Anderzijds omdat dit initiatief kerken over grenzen van denominaties heen verbindt en er een uitnodiging is naar de samenleving.

Naast de Oud Katholieke kerk, de Lutherse kerk, het Apostolisch Genootschap en Protestantse en Gereformeerde kerken doet R.K. Delft mee met 3 kerklocaties op die route; de Adelbertkerk, Franciscus en Clarakerk en de Maria van Jessekerk.

De kunstenaars zijn al gastvrij ontvangen in de kerkgebouwen. Ze hebben iets van de sfeer en architectuur geproefd en beluisterd wat de beleving van Pinksteren en het thema ‘Troost’ ons te zeggen heeft. Geïnspireerd door deze verhalen en de kerkgebouwen gaan de kunstenaars aan de slag om een nieuw kunstwerk te maken, elk voor een van de kerken.

In de aanloop naar Pinksteren zijn er enkele inspiratiebijeenkomsten als opmaat voor het Feest van de Geest in mei. Op woensdag 31 januari 2024 vindt de inspiratieavond plaats in de Adelbertkerk, Minervaweg 7.

Het programma start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze avond worden ervaringen in het kader van Feest van de Geest met elkaar gedeeld.

En Karin Elema verzorgt een inleiding. Zij is belevingsbewust architect/ ontwerper. Hoe kan ruimtelijk werk je raken, je betrekken bij de omgeving, bij de mensen om je heen of je dichter bij jezelf brengen?

Ieder die het boeiend vindt om daar aan mee te doen is uitgenodigd.

Dat dit oecumenische Pinksterproject in Delft mensen mag raken en uitnodigen tot troost en leven- gevende ontmoetingen tussen kerken en de samenleving.

Kijk op de website van Feest van de Geest Delft e.o. voor meer informatie.

Marjolein Kenselaar
M 06-48457103