23.01.2023 Varia

Actie Kerkbalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Actie Kerkbalans 2023 van start.

In januari en februari wordt landelijk de Actie Kerkbalans gevoerd. Het thema van de actie is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen.” Alle leden van onze parochie ontvangen in deze periode een brief met het verzoek om een jaarlijkse financiële bijdrage te doneren. We hopen dat we ook in 2023 op uw bijdrage mogen rekenen.

Vandaag geven voor de kerk van morgen

In onze Delftse St. Ursula stadsparochie werken we aan de toekomst. Aan een kerk voor de trouwe kerkganger, maar ook voor passanten die bezinning zoeken en stadgenoten die onze zorg nodig hebben. We willen een parochiegemeenschap zijn die mensen verbindt, een kerk waar mensen welkom zijn om hun geloof te beleven, een kerkgemeenschap die zich Christelijk betrokken in de stad laat zien. Zoals we in de brief van Jacobus lezen: Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof (Jacobus2, 18).

Kerkbalans: een belangrijke pijler onder onze financiën

De opbrengst van de Actie Kerkbalans (de jaarlijkse kerkbijdrage) is een belangrijke pijler onder de financiën van onze parochie. Als parochie zijn we rijk aan mooie vieringen, vrijwilligers en activiteiten. Maar we zijn geen rijke parochie, onze begroting sluit niet of nauwelijks. En net als bij u werken de huidige prijsstijgingen ook bij ons flink door.

Toezeggingsformulier

Alleen samen kunnen we kerk zijn. Vul daarom het toezeggings- en machtigings-formulier ruimhartig in. Als het in uw brief staat, dan komt een vrijwilliger het ingevulde formulier weer bij u thuis ophalen. In de andere gevallen kunt u het ingevulde formulieren zelf afgeven in uw kerk.

Direct overmaken

Wilt u geen formulier invullen, dan kunt u de bijdrage ook digitaal overmaken aan de gemeenschap van uw keuze of rechtstreeks aan de Ursulaparochie. De bankrekeningen en de QR codes vindt u op pagina 2 van het parochieblad van februari.

Het parochiebestuur