26.11.2022 Pastoraal

Lex van Deelen administrator Delft en Sion


Met ingang van 1 december heeft de bisschop Vicaris-Generaal A.J. (Lex) van Deelen tot adminstrator van de parochies Sint Ursula te Delft en OLV van Sion te Den Hoorn, Maasland en Schipluiden.

De bisschop geeft aan dat hij dit gedaan heeft omdat hij helaas nog niet heeft kunnen voorzien in een meer permanente invulling van de eindverantwoordelijkheid voor onze gemeenschappen en de voortgang van enkele administratieve werkzaamheden een benoeming nu wel nodig maakt. De bisschop geeft verder aan dat hij indringend blijft zoeken naar een nieuwe pastoor voor de beide parochies.

Een administrator is de juridisch eindverantwoordelijke persoon als er geen pastoor aanwezig is. Een administrator is in principe niet pastoraal actief in de parochie. Hoe Lex van Deelen zijn administratorschap gaat invullen moeten we nog met elkaar bespreken.

Als team en parochiebesturen zijn we dankbaar voor deze benoeming en wensen we Lex van Deelen een warm welkom toe in onze parochies en kijken we uit naar een vruchtbare en inspirerende samenwerking.

Ook zijn wij enorm dankbaar voor de ondersteuning van assistenten en vrijwilligers. Het is dankzij hun inzet dat we de vieringen in het weekeinde, door de week, in zorginstellingen en ook bij uitvaarten goed ingevuld krijgen.