Penning-meester Ursulaparochie

voor een vakkundige borging van onze financiële toekomst.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel management in onze parochie. Kort en goed gaat dat om alle zaken die financieel belang hebben. Het hoofddoel van de penningmeester is een goed geborgde financiële toekomst voor de Ursulaparochie.

De eerste bestuurstermijn van onze huidige penningmeester loopt eind juni 2024 af. Het bestuur presenteert daarom onderstaande vacature.

Profiel

  • Is goed op de hoogte van het vakgebied: weet hoe financieel management uitgevoerd moet worden; is lid van het bestuur en een goede gesprekspartner voor het bisdom, overheden en externe partijen.
  • Houdt toezicht op de geldstromen, de vermogenspositie en de verzekeringsportefeuille van de parochie. Stelt het financieel beleid op voor de middellange termijn.
    Bereidt bestuursbesluiten voor die financiële impact hebben (zoals onderhoud, contracten en investeringen). Ziet toe op tijdige subsidieaanvragen.
  • Stelt de jaarlijkse begrotingen op en rapporteert door het jaar heen over de financiële gang van zaken. Verzorgt de jaarlijkse verslaglegging naar de parochianen en het bisdom (jaarrekening)
  • Werkt nauw samen met budgethouders (controlling) en administrateurs (boekhouding) van onze gemeenschappen; vormt met hen een soepel werkend financieel team.

Een katholieke signatuur en lid zijn van de parochie is voor deze functie van grote waarde. Maar ook belangstellenden van buiten de gemeenschap kunnen reageren als zij respectvol en invoelend met ons kunnen samenwerken. Als penningmeester bent u bestuurslid en gaat u een verbintenis aan van 4 jaar. De werkzaamheden vragen ca 8 uur per week. Bestuursvergaderingen vinden meestal in de avond plaats.

Wij bieden

Een veelzijdig en interessant werkveld, waarop een belangrijke en herkenbare bijdrage kan worden geleverd. Samenwerken in een leuk en goed draaiend team van bestuursleden met een professionele achtergrond. De bijdrage is op vrijwilligers basis.

Belangstelling?

Wij komen graag in contact met personen die aansluiten op dit profiel. Wilt u reageren? Vul dan het contactformulier in of mail naar secretaris.ursulaparochie@rkdelft.nl.

Onze huidige penningmeester is bereid een 2e termijn van 4 jaar aan te gaan.