Steun financieel


Is de kerk een plek voor je om op adem te komen? Of om te danken en God te eren voor alles wat wij ontvangen? Of is de gemeenschap van en voor mensen voor jou een bron van leven? Steun dan ook financieel. Zodat we die plek in de stad gestalte kunnen blijven geven.

Met de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen, vieringen houden, catechese verzorgen en het kerkgebouw onderhouden. Als je vragen hebt over een financiële bijdrage aan de parochie, dan kun je mailen naar penningmeester Nico Ruitenbeek.


Kerkbijdrage / Kerkbalans

Je kunt je gift overmaken op:

NL 65 RABO 0313 4096 68 ten name van RK Parochie St. Ursula onder vermelding van Kerkbijdrage.


Je kunt je gift ook overmaken aan de kerk van je keuze:

NL81 RABO 0146 8011 13 RK Parochie St. Ursula - met de vermelding Adelbertgemeenschap

NL56 RABO 0313 4669 63 RK Parochie St. Ursula - met de vermelding H.H. Franciscus en Clara

NL08 INGB 0000 1528 45 RK Parochie St. Ursula - met de vermelding Maria van Jesse

NL66 INGB 0002 5922 24 RK Parochie St. Ursula - met de vermelding Par. Alerh. Sacrament


Gewone giften

Alle bovengenoemde giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, als het totaal van je giften boven een bepaalde drempel uitkomt en niet meer is dan 10% van dit drempelinkomen.


Periodieke schenkingen

Je kunt van je gift ook een periodieke schenking maken. Voor periodieke giften gelden géén drempels, géén plafond en géén maxima. De enige voorwaarde is dat je de schenking voor tenminste vijf opeenvolgende jaren vastlegt in een overeenkomst met de parochie. Download de overeenkomst op Belastingdienst.nl/giften.

De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en wordt door je zelf én de vertegenwoordiger van de parochie ondertekend, waarna beiden één exemplaar houden. Dit getekende formulier moet je op verzoek aan de belastingdienst kunnen tonen. Wil je hulp bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met penningmeester Nico Ruitenbeek.

Om periodieke schenkingen aan de parochie te mogen doen heeft de parochie de ANBI status verkregen. Donateurs van een ANBI kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Parochie Sint Ursula is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Deze kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) groepsbeschikking ontvangen. De afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI.

ANBI publicatie parochie Sint Ursula


Nalaten aan de parochie

Als je nadenkt over nalaten aan de parochie dan kies je voor een goed doel. Onze gelovige en sociale inzet zijn onderdeel van het netwerk van liefde dat de parochie is. We zijn verbonden als gelovigen, als parochianen en als Wereldkerk met mensen die ons voorgingen en die na ons komen. Ook met een nalatenschap kan je bijdragen aan het netwerk van liefde. Meer informatie over hoe je jouw nalatenschap aan de parochie kunt schenken, vind je in de brochure Nalaten.