Secretariaat en bestuur

Ursula parochie


Secretariaat

Secretariaat Ursula parochie, Burgwal 20, 2611 GJ Delft, 015 - 212 61 70

Redactie parochieblad

Redactie website


Bestuur

  • Vacant: Voorzitter
  • Stijn Franken: Vice-voorzitter
  • Olaf Holland: Secretaris
  • Nico Ruitenbeek: Penningmeester
  • Jill Hanssen: Media en jongeren
  • Frank Kenselaar: Vernieuwingsproces en communicatie
  • Vacant: Gebouwen
  • Vacant: Vrijwilligers

Contact met een bestuurslid? Mail secr.ursulaparochie@rkdelft.nl


De toekomst tegemoet

Het bestuur van de Ursula parochie en de vier kerkgemeenschappen hebben nagedacht over hoe we samen als Ursula parochie het pad van de toekomst kunnen gaan. Wat wij 'mee willen nemen onderweg' is verwoord in Roeping en ruimte. Hoe we dat kunnen 'dragen' lees je in Een toekomstbestendig programma en meerjarenbegroting.

Towards the future in Vocation and space and in a future-proof program and multi-year budget for the Ursula parish in Delft.