Melchior Kerklaan

Diaken

Zijn liefde leven

Sinds september 2019 ben ik met veel plezier lid van het pastorale team voor de parochies Sint Ursula en Onze Lieve Vrouw van Sion. Het is bijzonder om het vertrouwen van mensen te krijgen, om samen op te trekken als leerlingen van Christus.

Uiteindelijk is dat denk ik wat we allemaal in de kern zijn: Zijn leerlingen. Op basis van het leven dat Hij ons heeft voorgeleefd, dat beschreven staat in de Bijbel. Op basis van de traditie doen we ons best om Zijn liefde te leven en verder te brengen.

En dat begint allemaal in het kleine. Zichtbaar maken in het dagelijks leven wat het betekent om Zijn leerling te zijn. Gods aanwezigheid tastbaar maken in de wereld om ons heen. Door vanuit je geloof er te zijn voor de ander, die jouw gebed, jouw luisterend oor en jouw hulp zo goed kan gebruiken.


Terug gevonden

Als diaken verdeel ik mijn tijd tussen pastoraat en diaconie (zorg voor mensen die dat nodig hebben). Gelukkig lukt het - ook door de inzet van hardwerkende vrijwilligers in Delft - om de diaconie een belangrijke plaats te blijven geven in mijn werk en in onze parochie.

Mijn favoriete Bijbelverhaal is het verhaal van de Verloren Zoon: "… er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is geworden, verloren was en is teruggevonden."

Lees Lucas 15 vers 32 in Bijbelse context.

“Uiteindelijk is dat denk ik wat we allemaal in de kern zijn: Zijn leerlingen.”

Melchior Kerklaan

Contact

met Melchior Kerklaan

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!