José de Boer

Pastoraal werker

Sinds oktober 2007 ben ik als pastoraal werker lid van het pastorale team. Mijn hoofdtaak is de catechese, wat geloofsonderwijs of geloofsoverdracht betekent.

Voor mij betekent dit dat ik steeds weer op verschillende wijzen, probeer mensen gevoelig te maken voor ‘tekenen van Gods aanwezigheid” in ons aller leven.

In een Bijbelverhaal zijn de zaken vaak net anders dan je verwacht. Misschien vinden veel mensen het daarom ook lastig deze verhalen te doorgronden. Maar het maakt ze ook zo boeiend. Bijvoorbeeld: een blindgeboren man wordt zelf teken van Jezus aanwezigheid in de wereld, Licht van de wereld. Een graf wordt teken van wedergeboorte en nieuw leven. Een maaltijd wordt teken van een nieuwe gemeenschap die zich door Jezus laat voeden.

Al deze tekenen nodigen ons uit om ons zelf te laten veranderen. Of dat we er tenminste voor open staan om veranderd te worden. We worden als individu, maar ook als geloofsgemeenschap steeds weer uitgedaagd om ons te laten veranderen door de Liefde zelf.

Zo met elkaar op weg zijn, met vallen en opstaan, zoekend en tastend, ervaar ik steeds weer als een bron van inspiratie en een groot voorrecht.