Kerkgebouw Sacramentskerk


De kerk is gebouwd in de zogenaamde Traditionalistische stijl en specifieker de Delftse school, die in het begin van de 20e eeuw, de tijd van de bouw van de kerk, veel werd toegepast. In het traditionalisme wordt veel gebruik gemaakt van hout, natuursteen en baksteen. Kijk maar even goed om je heen als je binnen bent.

De kerk heet formeel de kerk van het Allerheiligst Sacrament (en wordt meestal afgekort tot Sacramentskerk), de geconsacreerde hostie in de eucharistie. Deze symboliek vind je op veel plaatsen in de kerk terug:


Bij binnenkomst staat links van de ingang het beeld van de heilige Antonius, waarvan het verhaal gaat dat hij een ketter bekeerde, toen zijn ezel na drie dagen vasten neerknielde voor Antonius en zijn monstrans en geen aandacht had voor zijn voedsel.

Lees op Heiligen.net meer over de legende.


Boven de deur naar de sacristie is een gebrandschilderd raam met een afbeelding van het Heilig Hart. Met daaronder de Latijnse tekst: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt".

Ander ramen verbeelden heiligen als Thomas van Aquino, Clara (van Franciscus), Leonardus van Veghel (één van de martelaren van Gorkum), Juliana van Cornillon, Pastoor van Ars en Marghareta Maria Alacoque. Al deze heiligen hebben een band met het Heilig Sacrament.

Doopkapel

De doopkapel stamt pas uit 1961 (daarvoor werd feitelijk buiten de kerk gedoopt). Een bijzonder kenmerk van de doopkapel zijn de glas-in-betonramen. De afbeelding van de madonna linksboven (in de spotlight) is een geschenk van zuster Van Winden uit Kameroen. De Sacramentskerk steunt al vele jaren haar goede werk en dat van haar opvolgers.Maria ten hemelopneming

Dit beeld weegt 4.000 kg en is gemaakt uit één brok marmer. Het is afkomstig uit een kerk in Genua, waar het zo'n 200 jaar heeft gestaan. Het stond sinds 1818 in de Amsterdamse Catharinakerk en na de sloop van die kerk is het beeld in 1940 door het nog niet gesloten dak van de Sacramentskerk naar binnen getakeld. Sinds kort is het ook eigendom van de kerk. Daarvoor was het in bruikleen van het museum Catharijneconvent in Utrecht.

Vredeskerk

De Sacramentskerk heet in de volksmond ook wel de Vredeskerk, vanwege het prominent zichtbare woord "Vrede" boven de deur. Dit is een overblijfsel van de vredesweek van 1974, toen deze titel in zijn geheel op de kerk was geplaatst.