Patroonheiligen

Franciscus en Clarakerk


Franciscus en Clara

In onze kerkgemeenschap zijn de Franciscaanse wortels voelbaar aanwezig. We laten ons raken en inspireren door de levenshouding van Franciscus en Clara en proberen daaraan handen en voeten te geven in deze tijd. 
Franciscus en Clara leefden in navolging van Christus naar het Evangelie, in grote eerbied en verbondenheid met de schepping, mens en natuur; vooral met de kleinen, armen en verdrukten. Wat hen typeerde is nederigheid en dienstbaarheid, dankbaarheid en vreugde, eenvoud en soberheid.

Franciscaanse broeders

Zij woonden tot oktober 2016 in de pastorie aan de Raamstraat en hebben de waarden met hart en ziel voorgeleefd. In de kerk, de wijk, de stad en daarbuiten. Zij boden een gastvrije herberg voor velen om op verhaal te komen. Met altijd een luisterend oor, een helpende hand, speciaal voor mensen in moeilijkheden, die buitengesloten worden of onrecht wordt aangedaan. We proberen als gemeenschap ook op die wijze om te zien naar elkaar en naar wie we ontmoeten.

Open sfeer

Ook in de vieringen, het samen zingen en de koffie na afloop vinden we een laagdrempelige, open sfeer belangrijk. Er zijn regelmatig Franciscaanse themavieringen, waarbij een Franciscaan voorgaat. En gebedsmomenten in onze dagkapel, zoals de broeders dit deden, verzorgd door parochianen. ‚Ä®

Fioretti

Vanuit het verlangen om in het dagelijks leven de inspiratie van Franciscus en Clara te blijven delen in Delft, ook nu er geen Franciscanen meer wonen, is Fioretti ontstaan. Een groep enthousiaste mensen en activiteiten over grenzen van kerkgebouw heen en verbindend met wat er al gebeurt op Franciscaans gebied. Fioretti organiseert ontmoetingen, natuurwandelingen, eenvoudige maaltijden, lezingen, zang, creatieve en andere activiteiten. Er zijn nauwe banden met de Franciscanen in Amsterdam La Verna, Den Bosch Stadsklooster San Damiano, Nijmegen Alverna en Megen. Ook de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) San Damiano komt hier maandelijks bijeen en draagt bij aan Delftse en landelijke activiteiten en inspiratie.