Kerkgebouw Adelbertkerk


Ornamenten

Er zijn weinig ornamenten in de kerkruimte die de aandacht afleiden. Om aan de behoefte aan stilte en rust tegemoet te komen is er rechts vooraan in de kerk een kleine dagkapel die ook sacramentskapel is. Nog steeds is de in lichte tinten geschilderde eredienstruimte uiterst sober aangekleed. Er waren aanvankelijk behalve wat planten geen bijzondere ornamenten. Geleidelijk zijn er wat objecten in de kerk gekomen.

Gerard Héman

In de eredienstruimte en de dagkapel bevinden zich drie kunstvoorwerpen die zijn vervaardigd door de kunstenaar Gerard Héman (1). Zij zijn alle uitgevoerd in keramiek/terracotta en deels gekleurd in heldere tinten blauw en goud.

Tabernakel

Direct zichtbaar vanuit de kerkruimte staat in de dagkapel het tabernakel, een fraai bewerkte Sacramentstoren als bewaarplaats voor het heilig Brood. Op deze tabernakelzuil zijn symbolen en Bijbelse gegevens over de schepping en de Eucharistie aangebracht.Op het tabernakel: Lam Gods, hert en pauw aan de levensbron, en de Wetstafelen. Op de friezen daaronder: XP-monogram en alpha en omega, grieks kruis, patriarchaal kruis en Andreaskruis. Op de zuil druiventakken en korenaren, aan de achterzijde de ark van Noach. Als bekroning een vis met broodmand waarboven kruis met alpha en omega. Op de console links een slang als houder voor de godslamp.

Emmausplastiek

Rechts vooraan in de dagkapel hangt een Emmausplastiek. Boven de Emmaus-gangers onder de kastanjeboom, onder de maaltijd in Emmaus.

Zij is in 1989 overgedragen door het toenmalige schoolbestuur na de sluiting van de Emmausschool, die van 1967 tot 1989 gevestigd was in de wijk Voorhof.

Mariabeelden

In de kerkruimte aan de rechterzijwand is sinds 2004 een beeld van een Madonna met Kind opgesteld. Het is afkomstig uit de voormalige Sint Willibrordkerk te Vlaardingen. Maria zit op de tak van een kersenboom, waarin allerlei vruchten en een vogeltje zitten. Het Christuskind heeft twee kersjes achter zijn oor.


In de kapel staat nog een tweede Mariabeeld van Héman, afkomstig uit Brasschaat. Pastor Tjeerd Visser heeft het beeld op zondag 25 maart 2012 ingezegend.

Duif

In de Adelberthof, de ontmoetingsruimte achter de kerkzaal, hangt een plastiek voorstellende een duif, symbool van vrede, sjaloom, vervaardigd door de Delftse kunstenaar Cor Dam (1935) (2).

Deze plastiek is in 1984 aan de parochie overgedragen door het toenmalige schoolbestuur na de sluiting van de Sjaloomschool, een van de katholieke basisscholen in de parochie.

Kruisweg

De Kruisweg die eerder in de OLVOO-kerk hing, is niet verloren gegaan bij de sluiting hiervan, maar heeft sind 2011 een mooie plaats gekregen in onze Adelbertkerk, gestoken in nieuwe lijsten.

Orgel

De Adelbertparochie in Delft heeft in mei 2004 een pijporgel in gebruik genomen. Het orgel is geïnspireerd op het Noord-Duitse orgel uit de Baroktijd. Het is niet alleen heel geschikt voor het begeleiden van koor- en parochiezang, maar ook om met name Noord-Duitse orgelmuziek van bijvoorbeeld Bach en Telemann ten gehore te brengen.

Het is gebouwd in 1965 als opus 623 voor de kerk van de Rooms Katholieke Maria Regina Parochie in Boxtel door de firma Bernard Pels en Zoon te Alkmaar. Dispositie, mensuren en vormgeving zijn indertijd tot stand gekomen onder advies van pater dr. Matthieu Dijker en Hans Straatman. Kerkorgelbouw Pels en Van Leeuwen, onder welke naam de firma na fusie van de orgelbouwers Pels en Van Leeuwen werd voortgezet, heeft het orgel naar Delft overgebracht en opgebouwd. Voor de overbrenging naar de Adelbertkerk zijn het pijpwerk en overige onderdelen in de werkplaats in Den Bosch grondig gereviseerd en vier registers bijgebouwd. Het telt 1021 pijpen.

De afmetingen van het orgel zijn 6,5 à 7 meter hoog, 4 meter breed en 2 meter diep inclusief de stemgang. De orgelkas is blank gelakt eiken gefineerd meubelplaat. De achterzijde is van mahoniehout. In het orgelfront dat in drieën is verdeeld staan in het midden- en linker vak kopergevlamde pijpen en in het rechter vak tinnen frontpijpen. Het orgel is links vooraan in de kerk geplaatst waar ook het parochiekoor zijn plaats heeft.

Voetnoten

(1) Gerard Héman (Duisburg 1914 - Rotterdam 1992), beeldhouwer, keramist en schilder. Naast de vier kunstwerken in de Adelbertkerk heeft Héman nog veel kerkelijke kunstwerken vervaardigd. O.a. bezit de Rooms-Katholieke kerk in Bergschenhoek van zijn hand een Maria- en Jozefaltaar en staat in de Mariakapel van de kerk Het Steiger in Rotterdam een beeld van Maria als patrones van Rotterdam.
Lees meer

(2) Cor Dam (Delft 1935) beeldhouwer, monumentaal kunstenaar en keramist. Volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en deed vormgeving en beeldhouwtechniek aan de Technische Universiteit Delft. Werkte acht jaar bij de Porceleyne Fles. Vervolgens werkzaam bij de Keramische Ateliers Struktuur 68 in Den Haag en vanaf 1988 als docent verbonden aan het Cultureel Centrum van de Technische Universiteit Delft. Werkte veel samen met architecten; veel van zijn werken zijn daarom 'muurvast'.
Lees meer