Adelbertkoor


Een paar maanden na de inzegening van de Adelbertkerk in 1967 werd door Pater S. van der Grinten het Adelbertkoor opgericht. Al 55 jaar ondersteunt het koor twee maal per maand de vieringen.

Het repertoire bestaat veelal uit vierstemmige liederen en kan zowel modern als traditioneel zijn. Sinds 12,5 jaar wordt het koor, met veel enthousiasme, door dirigent Ivo Bouwmans geleid. Hans Meijer bespeelt sinds 25 jaar het orgel en de piano. Van af de oprichting is Hans van Bleiswijk een gewaardeerd lid van het koor.

Het koor repeteert iedere donderdagavond vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur in de kerkzaal van de Adelbert. De repetitieperiode start eind augustus en eindigt na de laatste viering voor de start van de zomervakantie.

Helaas moet het koor door overlijden of verhuizing jaarlijks van koorleden afscheid nemen. Echter dankzij het afwisselende repertoire en de door de kerkgangers gewaardeerde koorzang, die uitnodigt om tijdens de vieringen mee te zingen, melden zich regelmatig nieuwe leden aan.

Wilt u meer informatie of wilt u zich als koorlid aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: adelbertkoor@adelbertkerk.nl