19.11.2023 Pastoraal

Nieuwe pastoor voor parochies Ursula en Sion

Aan de parochianen van de parochies Sint Ursula te Delft en Onze Lieve Vrouw van Sion in Midden-Delfland


Beste parochianen,

Middels deze mededeling wil ik u graag informeren over een belangrijke benoeming in het pastoraat team van uw parochies.

Na het betreurde overlijden van uw pastoor mgr. H.A. Verbakel werd de eindverantwoordelijkheid in uw parochies ingevuld door de (tijdelijke) benoeming van een administrator, vicaris Van Deelen.

De zorg voor een zo evenwichtig en vruchtbaar mogelijke inzet van de beschikbare priesters, diakens en pastoraal werkers in de parochies en instellingen van ons bisdom is een punt van grote en voortdurende aandacht. Het voorzien in pastorale vacatures in het bisdom vraagt om een nauwkeurige afstemming binnen de mogelijkheden, wensen en beschikbaarheid.

In dit kader heeft de bisschop de hoogeerwaarde heer W.P.L. Broeders gevraagd om de functie van pastoor op zich te nemen in de parochies Sint Ursula te Delft en Onze Lieve Vrouw van Sion in Midden-Delfland. Pastoor Broeders heeft zich van harte bereid verklaard om deze benoeming te aanvaarden.

Het is daarom met vreugde dat ik u kan melden dat de bisschop de hoogeerwaarde heer W.P.L. Broeders tot pastoor in uw parochies zal benoemen, en wel met ingang van 1 februari 2024. Deze benoeming zal hij op parttime basis uitoefenen naast zijn taak als rector van de Priester- en Diakenopleiding van ons bisdom, Vronesteyn. De omvang zat ongeveer halftijds zijn.

Pastoor Broeders is thans werkzaam als pastoor in de parochie H.H. Petrus en Paulus te Leiden e.o. en zal per 1 februari 2024 van deze taak worden ontheven.

De bisschop is pastoor Broeders dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid bij de Petrus en Paulusparochie, en voor zijn bereidheid om de belangrijke functie van pastoor in uw parochies op zich te nemen.

Met vriendelijke groet,

Vicaris-generaal A.J. van Deelen

Vorig jaar verscheen pastoor Broeders in het KRO-NCRV programma "Geloofsgesprek" (de lijstafbeelding van dit artikel is een zogenaamde 'still' uit deze aflevering). Hieronder kunt u dit fragment terugzien: