09.12.2023 Parochieblad

Parochieblad half december 2023 / januari 2024


In dit parochieblad aandacht voor Kerst, waaronder de kerstmaaltijdviering van het RK Stadsdiaconaat, de adventsactie, de kerstvolkszang, 800 jaar kerststal en nog heel veel meer (een aantal zaken zijn ook elders op deze website te vinden). Ook kijken we alvast vooruit naar volgend jaar, zoals naar de week voor het gebed voor de eenheid.