28.06.2024 Bestuur

Help je mee?

Brief van onze pastoor

Beste parochiaan,


In deze brief vraag ik uw aandacht voor een belangrijke zaak. Nee, het gaat niet over geld of kerksluitingen. Wel over onze toekomst. Deze brief gaat over het verrichten van werkzaamheden voor de parochie. Doet u dat al? Top!

Toch is het ook dan goed om nog even verder te lezen.

Een parochie is een gemeenschap rond Jezus Christus en Zijn Evangelie. Veel vrijwilligers zijn actief in de liturgie, de catechese en de diaconie. Ook op het praktische veld van koster tot parochieblad bezorger leveren parochianen (soms wekelijks) een flinke bijdrage. Zeer belangrijk voor de gemeenschap. Ik ben daar zeer dankbaar voor!

Maar Kerk en parochie zijn omvat meer. Een parochie moet ook worden bestuurd. Geld moet zorg-vuldig worden beheerd. Communicatie en publiciteit moeten vorm krijgen en uitgerold worden. Evenementen gecoördineerd. Locaties moeten worden gemanaged net als gebouwen en vastgoed. ICT moet veilig zijn en goed werken.

In al deze disciplines komen wij mensen te kort. Dit is niet langer houdbaar. Werk blijft liggen, mensen raken overbelast en haken af. Of werk gebeurt gewoon niet. En dan gaan er zaken niet goed en komen we in de problemen. Ook de meer ‘kantoorachtige’ functies van een parochie moeten worden vervuld. Zonder invulling kan zij evenmin langdurig blijven bestaan.

Daarom roep ik u op: wilt u a.u.b. serieus overwegen of u voor een zekere periode op de hierna genoemde werkvelden, een functie voor onze parochie wilt uitvoeren.

We zijn voor meerdere open plekken, dringend op zoek naar mensen:

  1. met financiële of bedrijfskundige vaardigheden voor controllers werk in kerngroepen,
  2. met (enige) kennis van vastgoed voor ontwikkeling en beheer in ons vastgoedteam
  3. met een communicatieachtergrond voor communicatieadvisering
  4. met gevoel voor redactioneel werk voor een job als eindredacteur
  5. voor bestuurswerk in het parochiebestuur
  6. voor werk in een kerngroep (Maria van Jesse of Martha en Maria)
  7. met talent voor het coördineren en ontwikkelen van parochiebrede activiteiten naast de vieringen

Het kan niet anders, dan dat er in onze parochie kennis en vaardigheden voor deze activiteiten aanwezig zijn. We zijn immers met velen!


Ja maar…

Ik hoor mensen wel eens zeggen dat ze ‘best wel wat willen doen’, maar in hun vrije tijd liever wat anders doen dan wat zij overdag al op hun werk doen. Of dat zij een pittige baan hebben of een druk gezin. Allemaal heel reëel en begrijpelijk. En tóch vraag ik u een overweging te maken.

Door uw baan overdag kan het zomaar zijn, dat werk voor de parochie u veel minder tijd en energie kost dan voor iemand voor wie het allemaal nieuw is. Bovendien bent u, als ‘professional’, voor sommige functies hard nodig! Soms is een parochie namelijk gewoon een (klein) bedrijf. Ook wij moeten ons professioneel presenteren of omgaan met regels en voorschriften die ons worden opgelegd. Wilt u ’s avonds toch liever wat anders doen? Zoek gerust iets uit de 7 mogelijkheden die hierboven staan. Genoeg keus om uw talent op in te zetten of u te verdiepen en samen met anderen uw kennis te vergroten. Of u kiest voor een kort project. En niet alle functies vragen evenveel van uw tijd.


Er zijn nu 3 opties en de vraag aan u is om er een te kiezen:

  1. vraag om meer informatie over een werkveld bij: werving.ursulaparochie@rkdelft.nl (of meld u aan voor ander vrijwilligerswerk dat u wel zou willen doen).
  2. ga naar www.rkdelft.nl en kijk bij ‘vrijwilligers gevraagd’ en meld u aan
  3. ga in uw omgeving na wie u een functie wel zou toevertrouwen, ook al is die persoon niet kerkelijk actief. Dat kan prima bij somminge functies. Uiteraard past daar wel een respectvolle houding naar onze geloofsgemeenschap bij. Geef, natuurlijk na hun akkoord, hun naam op: werving.ursulaparochie@rkdelft.nl en wij regelen een oriënterend gesprek.


Leg deze oproep a.u.b. niet zonder meer ter zijde. Mijn appèl op uw aandacht en afweging is serieus. U bent nodig. Niet voor onbeperkte tijd, maar voor een reële af te spreken periode. Ja, er moet soms vergaderd worden. Maar veel werk kunt u ook vaak vanuit huis verrichten. ICT maakt werken op afstand mogelijk.

U bent nodig. Maar niet alleen voor onszelf. Want door uw inzet kunnen wij als katholieke gemeenschap er ook zijn voor hen, die onze hulp en aandacht zo nodig heb¬ben of veel baat kunnen hebben bij een kerkbezoek zo nu en dan.

Dus neem a.u.b. even de tijd en onderzoek uw mogelijke bijdrage. Dank bij voorbaat en ik zie uit naar uw reactie.


Met hartelijke groet,

namens de mede bestuursleden

Pastoor Walter Broeders