Hoe zijn we een gastvrije kerk?

Het bestuur van de Ursula parochie heeft aan de Maria van Jessekerk de opdracht gegeven om te werken aan gastvrijheid. De werkgroep Gastvrijheid heeft daar over nagedacht en hoopt dat parochianen mee willen denken. We nodigen je uit om na de vieringen van 29 mei, 5 juni en 19 juni, rond 12:30 uur in de Maria van Jessekerk met ons mee te denken.


Gastvrij zijn

Wat verstaan we daar eigenlijk onder? En wie bepaalt of dat gelukt is? En voor wie willen we dan gastvrij zijn? Vragen om met elkaar over te spreken. We willen ons als gemeenschap gastvrij opstellen; natuurlijk voor de mensen van de andere kerken in parochie, maar ook naar andere Delftenaren, toeristen en internationals.


Waarom?

De werkgroep Gastvrijheid doet een voorzet: "We willen mensen laten delen in de Liefde van God, vanuit de katholieke traditie zoals die ons gegeven is. Inclusief de gemeenschap, de rituelen, de kunst en de architectuur."

We hebben een prachtig geloof en een mooie gemeenschap. Maar de opdracht tot gastvrijer zijn werd niet uit het niets gegeven. De drempel die velen ervaren om de kerk binnen te stappen en zich aan de gemeenschap te verbinden is hoog. De liturgie is voor nieuwe mensen niet altijd even toegankelijk. En het verbinden met de gemeenschap tot het gevoel er echt onderdeel van uit te maken, kan lang duren.

Iemand beschreef dat het hem 2,5 jaar gekost heeft, voordat hij zich onderdeel voelde en welke belemmeringen hij daarin opmerkte. Hoewel hij zich inmiddels goed thuis voelt, zijn we het er over eens dat het mooi zou zijn als dit voor andere mensen sneller het geval is! Hoe mooi zou het zijn als elke bezoeker in onze kerk zich écht gezien voelt?


Van betekenis zijn voor mensen

Vanuit de beschrijving van de ideale situatie willen we toewerken naar een realistisch toekomstplan. Er zijn al veel initiatieven en we horen heel graag welke ideeën jij hebt. En wat je zelf zou willen doen om onze kerk gastvrijer en missionair te maken. Zien we jou ook?

Geert-Jan Putmans, Tim van de Veen en Marieke Roest