Franciscus en Clarakerk


Welkom

De Franciscus en Clarakerk is één van de vier geloofsgemeenschappen van de Sint Ursula parochie in Delft. We zijn ook bekend als de Raamstraatkerk in het Westerkwartier, vlak achter het Centraal Station van Delft. De kerkgemeenschap heeft een lange Franciscaanse traditie en laat zich inspireren door de spiritualiteit, de gastvrijheid, eenvoud en vreugde van Franciscus en Clara. Voor actuele berichten; ga naar Facebook.


Franciscus en Clarakerk

Raamstraat 78,
2613 SE Delft
(voor een kaart, zie onderaan de pagina)

Pastor José de Boer

Vieringen en activiteiten

VREDE EN

ALLE GOEDS!

Franciscus van Assisi

Secretariaat

Open op dinsdag en donderdag van 13:30 tot 15:30 uur en ook bereikbaar via 015 - 215 10 50 en secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl. Je kunt er terecht voor vragen, mededelingen, doorverwijzing naar een pastor of iemand van de kerngroep van de kerk voor onder andere pastoraat, diaconie, vrijwilligerswerk en gebouwzaken.


Misintentie of voorbede

Opgave van misintenties of een voorbede kan bij het secretariaat. Voor persoonlijke intenties voor een overledene, een zieke, uit dankbaarheid bij geboorte, verjaardag of jubileum wordt in de zondagse viering gebeden. Voor aanvang van een viering kan je ook zelf een voorbede opschrijven in het voorbedenboek op de lezenaar, bij binnenkomst links in de kerk.


Bereikbaarheid

  • Er is een afsluitbare fietsenstalling naast de pastorie; sleutel is bij het secretariaat.
  • Openbaar vervoer is op 5 minuten loopafstand te vinden.
  • Van maandag tot zaterdag tussen 12:00 en 24:00 uur is het voor auto’s betaald parkeren in de wijk. Op zondag en overige momenten is parkeren gratis.
  • Als je zelf, of met hulp van eigen kring, niet naar de kerk kunt komen en dit wel graag zou willen, neem dan contact op met het secretariaat. We zoeken graag mee naar mogelijkheden van vervoer door medeparochianen, omdat het waardevol is als ieder die dat wil kan meevieren en elkaar kan ontmoeten.

Openingstijden

De kerk is open tijdens en na afloop van zondagse vieringen en bij diverse activiteiten.

Elke eerste zaterdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur is er een Open kerk.

Je bent welkom voor een moment van rust en ruimte, gebed, om een kaarsje op te steken, of om te luisteren naar meditatieve muziek.


Patroonheiligen

In onze kerkgemeenschap zijn de Franciscaanse wortels voelbaar aanwezig. We laten ons raken en inspireren door de levenshouding van Franciscus en Clara en proberen daaraan handen en voeten te geven in deze tijd. Ruim 100 jaar kerk in eenvoud

Omstreeks 1880 besloot de gemeenteraad van Delft een aantal straten aan te leggen in het gebied waar de kerk nu staat. Vanuit de toen Franciscaanse parochie aan de Burgwal in het centrum (Sint Jozefkerk, nu Maria van Jessekerk) werd een bijkerk gesticht in het nieuwe stadsdeel, dat het Westerkwartier zou gaan heten; een echte arbeiderswijk.


Steun financieel

NL 56 RABO 0313 4669 63

Ten name van RK Parochie St. Ursula

Met de vermelding H.H. Franciscus en Clara

Periodieke schenkingen of nalaten: