Adelbertkerk

Adelbertkerk

Minervaweg 7,
2624 BZ Delft
(voor een kaart, zie onderaan de pagina)

Pastor José de Boer

Adelberthof- en kerkagenda
(vieringen, activiteiten, vergaderingen,
beschikbaarheid zalen)


Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd in de pastorie, Apolloweg 2 in Delft.

Open op maandag-, woensdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en ook bereikbaar via 015 - 2560939 of secr.adelbertkerk@rkdelft.nl.

Je kunt er terecht voor vragen, mededelingen, doorverwijzing naar een pastor of iemand van de kerngroep van de kerk voor onder andere pastoraat, diaconie, vrijwilligerswerk en gebouwzaken.


Kerkgebouw

Een plek van stilte en rust. Om ontvankelijk te raken voor God en en voor het gesprek met elkaar.

Eén voor één zijn daar beelden en kunstvoorwerpen bij gekomen, die in de serene ruimte veel zeggingskracht hebben.


Adelbertkoor

Een vierstemmig koor in een 'meezingkerk'.


Adelberthof

De kerkruimte kan worden gehuurd voor concerten. Aanvragen via concerten@adelbertdelft.nl.

De verschillende zalen kunnen gehuurd worden voor vergaderingen of voor bijvoorbeeld condoleance bezoek na een uitvaart.


Historie

De Adelbertkerk zocht in de vorige eeuw waar vernieuwing in de kerk nodig was. Zij vond dit in de ontmoeting met elkaar en met Christus, waarbij de uitwisseling van kerk, arbeid, cultuur en wetenschap over en weer belangrijke inspiratiebronnen waren.


Patroonheilige

Sint Adelbert kwam met Sint Willibrord uit Engeland naar ons land. Er is weinig over hem bekend, maar zeker is dat hij bijgedragen heeft aan de verspreiding van het Christendom in de Lage Landen. Wat ons aanspreekt is de pionier, die met woord en daad wist te getuigen, in een wereld die daar niet vanzelfsprekend ontvankelijk voor was.


Spiritualiteit

Parochianen zijn de dragers van de kerk. Zij komen in beweging en vormen een beweging die dienstbaar is aan de samenleving. Net als Sint Adelbert treden we naar buiten en bieden we ruimte aan iedereen in de wijk.


Steun financieel

NL81 RABO 0146 8011 13

Ten name van RK Parochie St. Ursula

Met de vermelding Adelbertgemeenschap

Periodieke schenkingen of nalaten: