02.04.2022 Vrijwilligerswerk

Interim secretaris parochiebestuur

Ursula parochie

Wegens ziekte van de secretaris is het parochiebestuur van de Ursula parochie op zoek naar een tijdelijke vervanger. Het parochiebestuur vergadert één keer per maand op maandagavond. De gevraagde activiteiten zijn overzichtelijk en duren ongeveer één jaar. Het betreft vrijwilligerswerk. De penningmeester is beschikbaar voor het inwerken en voor overleg in de uitvoering.

Taken

1. Het zelfstandig onderhouden van contact met medebestuursleden, secretariaten van kerngroepen en overige contacten, door het doorzenden van ontvangen brieven, documenten en e-mailberichten aan medebestuursleden, secretariaten van de vier kerngroepen en overige belanghebbenden.

2. Het zelfstandig onderhouden van contact met het bisdom voor het schriftelijk aanvragen en ontvangen van Bisschoppelijke Machtiging voor uitgaven.

3. Het zelfstandig onderhouden van contact met de archivaris voor het opvragen of laten archiveren van documenten.

4. Op termijn ook het notuleren van de vergaderingen, het vastleggen van de vergaderlocatie en het opstellen en versturen van uitnodigingen en agenda's.


Contact

Het spreekt vanzelf dat gezien de aard van het besprokene, de vertrouwelijkheid geborgd moet zijn. Als je belangstelling hebt, dan kan je vrijblijvend contact opnemen met Nico Ruitenbeek, penningmeester van het parochiebestuur.