13.03.2023 Vrijwilligerswerk

Communicatie adviseur gevraagd !

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ervarencommunicatie adviseur.


We, dat is het bestuur van de katholieke parochie St Ursula in Delft. Deze kerkgemeenschap is volop in ontwikkeling. Het bestuur en groepen vrijwilligers maken momenteel plannen om onze deelgemeenschappen te integre­ren. De eerste stappen hiertoe zijn al gezet. Het is belangrijk dat het verhaal, de motivatie en achter­liggende redenen goed met onze parochianen worden gedeeld en dat zij in de ontwikkelingen worden meegenomen.

Naast onze eigen kerkgemeenschap willen we ook breder de Delftse gemeente en haar inwoners bereiken. Ons niet alleen richten op de (vaste) kerkgangers, maar ook afstemming vinden met belang­stellenden, buiten of ‘aan de rand’ van de kerk, over actief omzien naar mensen en andere vormen van geloofsbeleving.

Het bestuur zoekt daarom een communicatieadviseur om een goede communicatiebasis te leggen. Heb jij ervaring met communicatie waaronder het opstellen van een communica­tieplan en–strategie? Kun je ook meedenken over vorm(geving), communicatiemiddelen en teksten? En vind je het boeiend om op vrijwillige basis hiermee aan de slag te gaan? Dan komen wij heel graag met jou in contact.

Meer informatie
De katholieke gemeenschap bestaat momenteel uit 4 deelgemeenschappen en 4 kerkge­bouwen. Dit zullen er op termijn minder moeten worden.
We zijn niet alleen een geloofsgemeenschap voor onszelf. Vele vrijwilligers en enkele beroepskrach­ten geven hun tijd en aandacht aan parochianen en Delftenaren buiten de kerk. In deze tijd en deze maatschappij vinden wij het extra belangrijk om actief om te zien naar mensen die door ziekte, rouw, financiële problemen, eenzaamheid of door dakloos te zijn, zorg en aandacht nodig hebben
Het bestuur bestaat uit 6 vrijwilligers met de nodige professionele werk­ervaring en exper­tise. Je kunt dit team versterken als bestuurslid, maar ook als extern adviseur. Belangrijk is wel, dat de samenwer­king voor langere tijd (ongeveer 3 jaar) kan bestaan. Het is niet nood­zakelijk dat je katholiek bent of lid bent van onze parochie.

Wil je reageren of eerst toch eerst meer informatie? Neem dan contact op met de secretaris van het parochiebestuur: secretaris.parochiebestuur@rkdelft.nl.