16.01.2023 Varia

24-01 Start van de voorbereidingen 1e Communie 2023

24 jan om 20.00 Eerste Communie informatieavond voor ouders van kinderen uit groep 4 of daarboven

Locatie: Adelberthof (ingang Adelbertkerk aan de Minervaweg)


Graag tevoren aanmelden

werkgroep.eerstecommunie@rkdelft.nl

De 1e Communie is een feestelijke viering waarin een kind voor de eerste keer Jezus in de Eucharistie ontvangt. Tijdens de voorbereiding op dit sacrament zullen ouders en kinderen samen nadenken en praten over wat geloof betekent, samen op zoek gaan naar hoe je Jezus dichtbij kan ervaren en leren over de RK-Kerk.

Kinderen die 8 jaar en ouder zijn (dus vanaf groep 4) en kunnen lezen en schrijven, kunnen aan dit traject meedoen. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zoeken we naar een mogelijkheid dit vooraf aan de 1e Communie te laten plaatsvinden.

Aanmelding voor het traject én de 1e ouderavond

gebeurt via een e-mail naar: werkgroep.eerstecommunie@rkdelft.nl

Wij vragen u vriendelijk om het volgende in de mail te vermelden:

voor- en achternaam van uw kind,

geboortedatum van uw kind,

uw voor- en achternaam,

contactadres en telefoonnummer

We hopen dat we met elkaar een goede voorbereiding en mooie vieringen zullen hebben.

Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt een mail sturen naar bovenstaand emailadres

Hartelijke groet,

José de Boer, pw

werkgroep EC: Vera Roest, Teresa Teixeira en Linda van Aken