13.03.2024 Varia

Het Paasoratorium "als de graankorrel sterft...."

Palmzondag 24 maart 14:30 uur in de H. Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn.


DE GRAANKORREL

In de H Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn wordt ook dit jaar op Palmzondag 24 maart om 14.30 uur het Paasoratorium “Als de Graankorrel sterft ...” van Marijke de Bruijne weer gezongen.

De cantorij van de Sacramentskerk, “Con Amore” uit Den Hoorn, Laudate Dominum en “Kleinkoor Lindenhof” Koorleden die dit al 22 jaar zingen en het elk jaar weer opnieuw beleven. Het Paasmysterie van verleden, heden maar vooral toekomst.

Zoals elk jaar mogen we ervaren hoe het was. Palmpasen de reis naar Jeruzalem. De intocht is blij en feestelijk. De sfeer verandert als Jezus het tempelplein schoonveegt en het onrustig geworden volk de overheid opnieuw de vraag stelt wat men met Jezus aan moet.

Witte Donderdag. Voor het brood wordt gedeeld moeten we ons reinigen. Met water, zoals Jezus bij de voetwassing deed, en met de kruiden van de reiniging, zoals in de streken van de bijbel in het voorjaar gebeurde. Daarna volgt de arrestatie.

Goede Vrijdag. Jezus wordt voor Pilatus gebracht. Middenin dat tumultueuze gebeuren vraagt Pilatus aan Jezus wat waarheid is. Een centrum van stilte ontstaat. Is de waarheid waar Pilatus naar vraagt de waarheid die Jezus de mensen probeert duidelijk te maken?

Stille Zaterdag. Er is een grote stilte na de diep ingrijpende gebeurtenis van Christus' sterven aan het kruis. Maar het vermoeden ontstaat dat dood ruimte schept voor iets nieuws. Vanuit rouw en verdriet een nieuw begin maken gaat niet vanzelf. Er is aarzeling die langzaam leidt tot de uitbarsting “Licht, Licht, overal Licht”.

Paasmorgen. Maria, Hij was er wel, Hij was er niet Het slotlied “Opnieuw geboren, opgestaan” heeft het karakter van een belijdenis. Dit lied verwoordt een opstaan, een nieuw gerijpter begin, dat als kostbaar geschenk ervaren wordt.

Gaat u met ons mee op weg naar Pasen?

Sonja Nowee, Ineke Willems