01.05.2022 Varia

Een plek die kracht geeft

Bedevaart Brielle

naar de Martelaren van Gorcum

450 jaar geleden
negentien geestelijken gaven hun leven

Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben de Martelaren van Gorcum vastgehouden aan het geloof. Zij werden in Brielle vermoord, omdat zij geloofden dat Jezus present is in de eucharistie en ze de paus eerbiedigden als plaatsvervanger van Christus. In 1572 stond alles op scherp in geloofszaken en moesten ze afzien van deze geloofswaarheden, anders zouden ze vermoord worden. En dat werden ze. De negentien bleven te midden van geweld trouw aan hun geloof.


Niet vanzelfsprekend

In Nederland bevinden we ons niet midden in geweld, maar ook voor ons is het niet vanzelfsprekend dat we geloven. In het heiligdom in Brielle wordt heel tastbaar hoe mensen een keuze maakten en daaraan trouw wilden blijven. Niet vanwege het denkbeeld, maar vanwege hun levensweg met God en alles wat daarmee verbonden was.

Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. Als we teleurgesteld worden in ons eigen leven of in onze gelovige gemeenschap, als we geen eind zien komen aan de ontkerkelijking en parochiefusies. En in de situatie in de wereld, waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit zijn. Voor vluchtelingen, maar voor ons in Nederland nu ook dichtbij.


Op bedevaart naar Brielle

Mgr. Woorts en Mgr. Van den Hende openen in het heiligdom op 14 mei om 11:00 uur het bedevaartseizoen.

Vanaf 30 juni 12:00 uur bidden we een noveen, die iedereen dagelijks online mee kan bidden. We bereiden ons zo voor op de feestdag van de Martelaren van Gorcum. We bidden op voorspraak van hen voor martelaren van vroeger en nu en voor alle mensen in gevangenschap en eenzaamheid vanwege hun geloof.

Op 9 juli is de dag dat de Martelaren van Gorcum stierven. Vanaf 11:00 uur start de nationale bedevaart met een eucharistieviering en eindigt om 15:30 uur met een sacramentsprocessie. Het thema van de bedevaart is dit jaar 'Eén van Geloof en één van Geest'. Samen met gelovigen uit veel parochies gedenken we de negentien geestelijken en dat we ons geloof kunnen vieren op deze bijzondere historische plaats.

In juli en augustus is het heiligdom elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur open voor iedereen die wil komen.


Meer informatie

Martelaren van Gorcum Plan je bezoek, bidden van de noveen.

Geuzen- en Martelarenroute Deze wandelroute van 2,1 km loopt door de vestingstad Brielle en eindigt bij het heiligdom. Tijdens de wandeling sta je stil bij historische gebeurtenissen en vragen rond vrijheid en verdraagzaamheid.

De tijdelijke dood Stripverhaal over de Martelaren van Gorcum.