11.02.2023 Varia

Nicolaas Kluiters

herder in een verscheurd Libanon

Boekpresentatie dinsdag 21 maart 2023

19.30 uur Stanislaskapel Westplantsoen Delft

In maart 1985 werd Nicolaas Kluiters uit Delft vermoord in Libanon. Na een korte periode als illustrator en tekenleraar koos Nikolaas voor het priesterschap bij de Jezuïeten en werd zielzorger in de bergen van Libanon.

Hij werd dorpspastoor in de Bekaa-vlakte, in het Noorden van Libanon. Hij werd slachtoffer van de strijd tussen Christenen en Moslims en van eeuwenoude rivaliteiten tussen families. Nikolaas was een verzoener. Hij bracht mensen samen. Hij werd vermoord omdat hij conflicten bijlegde en pleitte voor vergeving in plaats van wraak. Zijn pastorie en zijn graf worden tot op vandaag in ere gehouden door de parochianen van de dorpen waar hij pastoor was. De Libanese kerk onderzoekt of er een zaligverklaring kan plaats vinden.

De Libanese auteur Carole Dagher schreef tien jaar geleden een boek over Nicolaas dat nu vertaald is en van noten voorzien door Benoit Lannoo. De vertaler is deskundige op het gebied van de Oosterse kerken. Het eerste exemplaar zal door uitgever Roel van Gestel van uitgever Berne Media worden overhandigd aan de Regionaal Overste van de Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland, pater Marc Desmet.

Sprekers:• Pater Frans Berkemeijer uit Beiroet, medebroeder en naaste collega. Benoit Lannoo uit Antwerpen, publicist en vertaler.

Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld:boek.kluiters@gmail.com;