26.11.2022 Pastoraal

Verlenging sabbat pastor Eli Stok

De bisschop laat u het volgende weten:

“Beste parochianen,

Zoals u weet heeft pastor Eli Stok drie maanden de tijd gekregen voor studie en bezinning in het kader van een sabbat. In overleg met het bisdom is de periode vanaf 1 december verlengd omdat er omwille van de voortgang nu wat meer tijd nodig is.

Ondanks de ziekte en het overlijden van pastoor Verbakel heeft de sabbatperiode toch doorgang gevonden. Ook nu krijgt de voortgang van de sabbat voorrang.

Met het bisdom wordt op korte termijn overlegd op welke manier ondersteuning en uitbreiding van het pastorale team concreet kan worden ingevuld.”