07.04.2022 Bestuur

Toch wordt het Pasen

Frank Kenselaar

namens het parochiebestuur

Rond zondag Laetare valt het parochieblad met dit artikel bij je op de mat: halfvasten. Verheug je, Pasen is nabij. In de donkere en onzekere wereld van dit moment is het soms best lastig om te blijven geloven in de overwinning van de liefde. De Goede Week en Pasen leiden ons door het donker naar het licht.


Gebeden

Het parochiebestuur heeft in zijn vergadering stil gestaan bij en gebeden voor onze pastoor Verbakel. Het bericht van zijn ernstige ziekte heeft veel parochianen geraakt en we wensen hem sterkte in de komende maanden van behandeling en herstel. Onze steun gaat ook uit naar onze andere pastores, die de liturgische en pastorale zorg moeten opvangen.


Proces

Nu de gemeenschappen flink aan de slag zijn met Roeping en Ruimte ontstaat er behoefte aan meer duidelijkheid over de vervolgstappen in het proces van parochievernieuwing. Het parochiebestuur heeft daarom een notitie met een planning opgesteld, ter bespreking met de kerngroepen en het pastoresteam.


Goed bezig

De voorlopige jaarrekening over 2021 kent een tekort van ruim 50.000 Euro en dat is een flinke verbetering ten opzichte van het jaar ervoor. De weg naar een structureel sluitende begroting is ingezet. Over 2021 waren er hogere inkomsten uit kerkbalans en verhuur, lagere personeelslasten, maar ook hogere energiekosten.

Tenslotte heeft het bestuur gesproken over de nieuwe website, waaraan door de redactie heel hard gewerkt wordt. Een website die veel mooier en overzichtelijker is dan de huidige versie en past bij een vernieuwende stadsparochie.