U bent hier: Parochie / Kerken / Maria van Jessekerk
Laatst gewijzigd: 02-12-2011

Kerk verrijkt met iconenkapel

Op 14 juni 2011 overleed onze parochiaan de heer Jan Witteveen. Samen met zijn vrouw, mevrouw Jantsje Witteveen-van der Zee die in 2010 is overleden, was hij zeer betrokken bij het wel en wee van de Maria van Jessekerk. Hij is onder meer voorzitter geweest van de jubileumcommissie bij het 100-jarig bestaan van de kerk. En hij is een aantal jaren voorzitter geweest van het bestuur van de parochie. Daarbij was hij een van degenen die de restauratie van kerk en orgel hebben voorbereid en begeleid.

Mevrouw Witteveen schilderde daarnaast iconen. De deskundigen zijn hier zeer over te spreken. De iconen zijn in 2009 tijdens een plechtigheid in onze kerk gewijd.

Met de heer en mevrouw Witteveen is voor hun overlijden gesproken over de mogelijkheid dat de gehele collectie iconen na hun overlijden op een of andere manier in onze kerk zichtbaar zou worden bewaard. Na het overlijden van mevrouw Witteveen heeft prof. ir. A. Haak in een van onze voormalige biechtstoelen hiervoor een inrichting ontworpen, die de instemming van de heer Witteveen heeft gekregen. De heer Witteveen heeft daarbij bepaald dat de kosten van de inrichting van de ruimte voor zijn rekening konden komen.

Na het overlijden van de heer Witteveen zijn de iconen naar onze kerk gekomen. Inmiddels is de voormalige rechter biechtstoel in het oosttransept heringericht en zijn de iconen hier opgehangen. Mevrouw W. Verbeek heeft een beschrijving van alle iconen verzorgd.

Op zondag 24 oktober 2011 is de ruimte in aanwezigheid van de familie van Jan en Jantsje Witteveen officieel in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat deze ruimte voor en na vieringen in onze kerk open is.

Wij zijn vereerd dat deze mooie iconen in onze kerk worden bewaard. Het is een goede herinnering aan Jan en Jantsje Witteveen. Zij hebben veel voor de Maria van Jessekerk betekend.

Jan Somers