Laatst gewijzigd: 24-02-2010

Openingsviering

"Van oud naar nieuw" Openingsviering jubileumjaar 10 januari 2010

Door: Yvonne de Jong

 

Aan mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de zondagviering van 10 januari jl.

Waarom nu over deze viering, wat maakt deze viering zo bijzonder dat er iets over geschreven moet worden? Welnu, in deze viering werd het startschot gegeven van het jubileumjaar waarin we vieren dat de St. Franciscus en Clara kerk in de Raamstraat 100 jaar oud is. Voorwaar een heel belangrijk jaar.

Het feit dat ik zelf lectrice in deze viering was gaf er voor mij wel een extra dimensie aan. Vanaf het liturgisch centrum heb je immers een goed beeld van de kerk tijdens de viering. Een kerk die warm en sfeervol oogde. Dit vanwege de kleurrijke bloemen, een voor deze gelegenheid geformeerd koor met gelovigen vanuit heel Delft, een feestelijk liturgieboekje, maar….in de eerste plaats omdat er veel betrokken parochianen aanwezig waren. Jammer genoeg was het voor een aantal trouwe kerkgangers niet mogelijk om bij de viering aanwezig te zijn vanwege het slecht begaanbare pad door de sneeuwval van de afgelopen weken.  Pastor Ben heeft dan ook voor ieder die, om wat voor reden dan ook, er niet bij kon zijn om ons gebed gevraagd.

De viering zelf was beschouwend en inspirerend. Beschouwend omdat er teruggekeken werd naar 100 jaar Franciscanenbroeders in Raamstraatkerk. Inspirerend omdat de vraag gesteld werd hoe we in onze tegenwoordige tijd een kerk kunnen zijn die niet alleen van stenen is gemaakt maar vooral een kerk van mensen is. Een kerk die oog en aandacht heeft voor datgene wat er leeft bij de ander. Een kerk die zijn deuren openzet voor ieder die in deze kerk iets hoopt te vinden. Een vraag of …..een opdracht?

De Jubileumkaars die aangestoken werd door Eva en Roos, beiden ondersteund door de moeder van Eva symboliseerde deze opdracht prachtig. Oud en jong en ieder die daar tussenzit, samen op weg en elkaar vasthoudend om een kerk te zijn zoals Jezus die bedoeld heeft.

Aan het eind van de viering werd de tentoonstelling geopend over 100 jaar Raamstraatkerk. Een tentoonstelling die getuigt van aandacht, zorgvuldigheid maar ook van liefde voor onze kerk en geloofsgemeenschap. Eentje die de moeite waard is om te bekijken en de eerste duidelijke activiteit is die getuigt van ons 100-jarig bestaan.

Er was tevens gelegenheid om elkaar een gelukkig en gezond nieuw jaar toe te wensen. Er heerste een gezellige en ongedwongen sfeer en het getuigde van een geloofsgemeenschap die viert, dankt en dient.

U allen een goed jubileumjaar toegewenst.

 

Foto's Openingsviering Jubileumjaar