U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Belangrijke momenten in het leven
Laatst gewijzigd: 10-01-2010

Huwelijk

Wilt u een kerkelijk huwelijk sluiten, dan moet u zich negen maanden voor de gewenste datum melden bij de pastor van de parochie. Indien een van de partners (of beiden) eerder (burgerlijk en/of kerkelijk) gehuwd zijn geweest, meldt u dan graag een jaar voor de huwelijksdatum, in verband met dispensatie-aanvragen.

De voorbereiding op het huwelijk in de kerk gebeurt in de vorm van een aantal gesprekken met de pastor en een gezamenlijke voorbereidingsavond.