U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Belangrijke momenten in het leven
Laatst gewijzigd: 01-04-2013

Ziekenzalving

Vanuit de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschappen Sacraments- en Maria van Jessekerk is een werkgroep actief, die driemaal per jaar een ziekenzalving organiseert. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan zich hiervoor opgeven bij mevrouw M. Mulder via telefoonnummer (015) 2125767. Ook als u al eerder de ziekenzalving heeft ontvangen, bent u van harte welkom om deze opnieuw te ontvangen.

Het sacrament van de zieken wordt toegediend bij ernstige ziekte of bij hoge ouderdom. Als iemand de ziekenzalving wil ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie of met de pastor. De dienstdoende pastor komt dan thuis of in het verzorgingshuis om - zo mogelijk met familieleden en bekenden - bij de zieke te bidden en hem of haar te zalven met de heilige olie.

In ziekenhuizen of verpleeghuizen kunt u contact opnemen met de pastor ter plaatse. In de meeste tehuizen en ook in de parochie zijn er op gezette tijden ook gemeenschappelijke vieringen van de ziekenzalving.

Deelname aan deze gemeenschappelijke vieringen verdient de voorkeur, maar uiteraard is het toedienen van de ziekenzalving op het allerlaatste levensmoment ook mogelijk. Mocht er op kritieke momenten geen priester aanwezig zijn, dan kan een pastoraal werker de zieke of stervende begeleiden met gebed en een zegening.